Huis ter Duin krijgt eerste groen licht voor grote parkeergarage in het duin

Het College van Burgemeester en Wethouders van Noordwijk heeft het principeverzoek van de Noorlander Groep om een parkeergarage van 500 plekken te bouwen in het duin voor Hotel Huis ter Duin goedgekeurd.

Volgens de Besluitenlijst van 19 september 2023 van B&W:

“Principeverzoek Huis ter Duin; parkeergarage in de Duinen

De Noorlander Groep heeft een principeverzoek ingediend bij de gemeente

Noordwijk. Het initiatief bestaat uit een ondergrondse parkeergarage van één laag in het duin met circa 400-500 parkeerplaatsen.

Afwezigen:

Wethouder Ter Hark heeft de zaal verlaten.

Besluit:

I. In te stemmen met het principeverzoek parkeergarage van de Noorlander

Groep. Het tarief conform het omliggende gebied. De gemeente investeert niet mee.

II. Het vervolggesprek inplannen met het hoogheemraadschap van Rijnland voor het vervolgtraject.

Conform met aanpassingen.”

Als het Hoogheemraadschap van Rijnland het bouwen in het duin wil toestaan, werkt de Noorlander Groep het plan verder uit om tot de aanvraag voor een bouwvergunning te komen. Echter, krap twee jaar geleden was Rijnland nog tegen de bouw van een parkeergarage in het duin.

Anders dan oorspronkelijk voorzien in 2017 gaat de gemeente het plan niet trekken noch zal ze financieren. Dat is zuiverder voor de verhoudingen. Niet duidelijk is of de gemeente een aantal plekken gaat huren/garanderen, of anderszins financieel betrokken kan raken zoals met de aanpassing van infrastructuur in de omgeving.

Afspraken over de nieuwe garage zijn niet transparant, noch de relatie van dit plan met een recente aankoop van de ‘Casino-parkeergarage’ onder Azzurro aan de Oude Zeeweg met 180 parkeerplekken van de Noorlander Groep door de gemeente.

Wethouder Roberto ter Hark was niet aanwezig bij het besluit van B&W van 19 september vanwege zijn relatie met de een zoon van de familie Noorlander, , maar niet duidelijk is in hoeverre hij bij dit project bij de gemeente betrokken is.

Comments are closed