Waarom MijnNoordwijk.nl?

“Het is mijn Noordwijk”, vond projectontwikkelaar Ronnie van de Putte, sprekend in 2003 over zijn plan ‘Licht op de Badplaats’ om samen met de gemeente de Wilhelminaboulevard letterlijk en figuurlijk te verbouwen. Daarmee gaf deze ondernemer de inspiratie voor de start van deze site.

In de winter van 2004 kreeg de gemeente Noordwijk een nieuwe burgemeester in de persoon van Harry Groen. Deze man had, onder meer als wethouder te Amsterdam, geen imago van onkreukbaarheid, hoewel hij nimmer is veroordeeld. De benoeming riep vragen op in de Tweede Kamer.

Inmiddels was er een groot onderzoek begonnen naar het financieel reilen en zeilen van de gemeente Noordwijk. Het eindrapport dat 22 april 2004 verscheen paste in het beeld dat het bestuur van Noordwijk de afgelopen jaren over zich had afgeroepen: slecht bestuur en wanbeheer met onder meer vriendjespolitiek, het achterhouden van informatie en misbruik van posities als belangrijke kenmerken.

Een website is een uitgelezen manier om een geheugen op te bouwen, dat wil zeggen om inwoners van de gemeente, maar ook buitenstaanders, een beeld te schetsen van het bestuur van de gemeente Noordwijk.

Deze site is a-politiek en onafhankelijk van andere belangen anders dan het belang van de huidige inwoners van het dorp: een goed bestuur met oog voor behoud van het woongenot van de huidige inwoners die het democratisch kiezen.

Want van wie is Noordwijk eigenlijk?

* van de heren die handelen in gebouwen en percelen en proberen het gemeentebestuur voor hun karretjes te spannen?
* van de toeristen die in horden komen en gaan, maar ook welvaart brengen?
* of van de bewoners en ondernemers van de gemeente?

Met het kritisch en positief volgen van het bestuur van Noordwijk wil deze site een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in de gemeente en aan de oplossing van problemen. Daar komt bij tijd en wijle een persoonlijke opinie aan te pas, en/of wat ironie als de realiteit te dol wordt.
Wilt u persoonlijk contact met de maker? Mail dan naar MijnNoordwijk bij xs4all.nl. Gebruikt u een RSS-reader, dan kunt u zich bij het oranje RSS logo abonneren op actuele berichten. Die zullen onregelmatig verschijnen.

Privacy

MijnNoordwijk houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens van bezoekers – louter IP-nummers – worden niet gebruikt voor reclame of andere vormen van marketing maar louter geboekstaafd om in geval van een gerechtelijk bevel te kunnen overdragen.

Peter Olsthoorn
e-mail mijnnoordwijk bij xs4all.nl