Archive for januari, 2011

Oorlogje tussen CDA en projectontwikkelaar

Waarin dorpspolitiek zo gezellig kan zijn: lokale projectontwikkelaar Ab van der Wiel is een keurige, nette man met alleen maar goede bedoelingen. Nu rijdt potverdikkie het CDA hem in de wielen en schuift een bemiddelaar naar voren met veel petten op. En wie heeft er gelekt?

Zie de open brief van december 2010 van Van der Wiel over groot onrecht dat hem is aangedaan door het lokale CDA. Zelfs vermeende vriend burgemeester Harry Groen krijgt een sneer van de projectontwikkelaar.

Hierbij ook de antwoorden van B&W op vragen van het CDA.

Waar gaat dit in vredesnaam over?

1. De projectontwikkelaar en het CDA hebben bonje, daar de eerste vindt dat de laatste hem dwarszit;

2. De zaak is besloten besproken door de fractievoorzitters en de informatie daarvan is niettemin bij Van der Wiel bekend. Nu wordt uitgezocht wie dat gedaan kan hebben.

Groot is dat presidiumclubje niet, dus ze kunnen elkaar een poosje gaan zitten aankijken tot er eentje onrustig begint te schuifelen en vervolgens het schaamrood op de kaken krijgt.

Centraal staat Jan de Ridder, fractievoorzitter van het CDA. Hij heeft Victor Salman naar voren geschoven om te bemiddelen met Van der Wiel. Dat is gezegd in het presidium. En vervolgens gaat Van der Wiel in zijn brief in op de beraadslaging in dat presidium.

Salman is een bijzondere persoon in dit spel. Hij was wethouder van ruimtelijke ordening en kreeg er later flink van langs vanwege bedenkelijke handelen met de keuze van grond voor nieuwbouw.

Niettemin duikt hij met enige regelmaat op indien de gemeenten en projectontwikkelaars iets moeten regelen. Zo is Salman ook werkzaam voor Ronnie van de Putte, de projectontwikkelaar en grootgrondbezitter die de gemeente dwarszit met vernieuwing en uitbreiding aan de kust.

Digros dwong betaald parkeren af

In 2003 heeft de gemeenteraad ingestemd met een voorstel om later betaald parkeren in het centrum in te voeren als de Digros een parkeergarage zou bouwen. Nu het zo ver is, baalt de raad van die afgedwongen afspraak.
(more…)