Archive for juli, 2010

Van der Wiel eist rectificatie van hoteleigenaar

Projectontwikkelaar vindt aantijging over bedenkelijk gedrag laster.

(more…)

Groen vooral verdedigd, maar niet breed vertrouwd

Zo de lokale bladen in Noordwijk al aandacht besteden aan het Telegraaf-artikel over burgemeester Harry Groen, dan is het vooral in verdedigende zin. Maar niet iedereen is het oneens met de felle teneur. [More…]

Het opvallendst is het totaal negeren van de kwestie door Het Witte Weekblad, toch een zustertitel van De Telegraaf. Geen woord over ‘Ondernemers verdenken burgemeester Harry Groen van gesjoemel’.
Grappig is de response van Weekendkrant/Zeekant van Buijze Pers. De krantjes publiceren de ene na de andere plaat van ‘Harry Foto’. Ook uiterlijk heeft Groen wat weg van de onvergetelijke wethouder Hekking van Juinen:

En de gemeente betaalt mee aan de publiciteit met ondermeer de pagina’s grote gemeenteadvertenties.

Weekendkrant opent dus met ‘Ridderorde voor Noordwijkse projectontwikkelaar – Ab van der Wiel geëerd als geldgever voor kunst en cultuur’. Dat is die Ab van der Wiel die in De Telegraaf wordt genoemd als maatje van Groen in duistere zaken. Veel leuker kan het toch niet worden?

De enige krant die er serieus op ingaat is ‘De Noordwijker’. Die deed een rondje door het dorp en stelt met zekerheid vast: ‘Noordwijkers verontwaardigd over smaadartikel Telegraaf’.

De krant vroeg de schilder van de boot van Harry Groen, de hoteleigenaar van Oranje en de chef van Horeca Nederland. Zij vinden het artikel schandelijk en verdedigen hun burgemeester.

Alleen Lenie Scholten-Droog van hotel De Branding houdt vindt het artikel in De Telegraaf ‘volledig juist’. Ze zegt niet de bron te zijn van veel van wat is beweerd.

Van der Wiel eist dat zij haar woorden terugneemt in De Telegraaf en dreigt met juridische stappen.

De Noordwijker heeft ook de wekelijkse vragenronde aan de publicatie gewijd. De meningen:

Martha Baalbergen, eigenaar van boekhandel Van der Meer, waar Groen klant is, keurt het artikel sterk af en breekt een lans voor Groen: “Laten wij blij zijn met een burgemeester die er voor alle Noordwijkers is. …een burgemeester en daarmee Noordwijk beschuldigen van corruptie met hele vage aanduidingen, dat gaat een stap te ver, ook voor De Telegraaf.”

Bert Houwaart van de ChristenUnie daarentegen, door Groen ‘weggepest’ uit de gemeenteraad, blijft bij zijn punt dat Groen niet kosjer handelt. Hij doet dat niet direct maar verwijst naar de fabels van Jean de La Fontaine waarvoor ondermeer het bewind van Zonnekoning Louis XIV model stond.

Sander Schoneveld, marketeer en inwoner van Noordwijk, houdt het schip in het midden: “In het stuk staan, zoals gezegd, veel oude en reeds weerlegde zaken. Hoewel ik vele details niet ken, zal er in sommige verhalen ook wel een kern van waarheid zitten…

Als er zoveel vermeende negatieve zaken opduiken in pak em beet 10 a 15 jaar tijd, dan lijkt het me dat niet alles door anderen verzonnen is en kun je je inderdaad afvragen of de heer Groen wel 100 procent integer is.”