Nieuwbouw duur zwembad Noordwijkerhout, nog geen nieuwe hal wachten

De gemeenteraad van Noordwijk heeft met de kleinste meerderheid gestemd voor nieuwbouw van een zwembad in Noordwijkerhout, maar een nieuwe De Schelft hal komt er vooralsnog niet

Dat heeft de gemeenteraad van Noordwijk op dinsdag 26 september 2023 besloten, nu zonder debat, dat reeds jaren uitvoerig plaatsvond.

Reden was het staken van de stemmen in de raadsvergadering van 4 juli 2023, met 13 voor en 13 tegen, wegens het ontbreken van raadslid, Karel van Herwaarden (D66).

Hij stemde tegen een voorstel van de VVD om zowel zwembad als sport en evementenhal De Schelft snel te herbouwen. Dat voorstel kreeg ook tegenstemmen van CDA, Lijst Salman Noordwijk, Partij voor de Inwoners, Puur, PvdA en Lijst Jaap de Moor. Zij vinden het financieel niet verantwoord om beide onderdelen te bouwen.

Een meerderheid was er wel voor het oorspronkelijke plan van het college van B & W: herbouw van het zwembad, maar zo lang mogelijk handhaven van de tijdelijke Schelft

De VVD maakt onderdeel uit van het college, zodat dit brak op dit onderwerp. Poging tot vorming van een nieuw college mislukte, gezien de versnippering van de politiek. Dus gaan partijen maar grotendeels op de oude voet door, minus de wethouder van Partij voor de Inwoners die het gehad heeft met de VVD.

De Schelft en het zwembad brandden in november 2020 af.

Comments are closed