Gemeente Noordwijk gebruikt reserves en komt tot ‘positief resultaat’ over 2020

In een paginagrote grafiek in de betaalde gemeenteadvertentie kregen de inwoners van Noordwijk voorgespiegeld dat het college van B&W en wethouder Roberto ter Hark 2020 hadden afgesloten met een ‘positief resultaat van 1.533.000’. Dat is bijzonder in het coronajaar. Maar is het ook juist?

In 2020 gaf de gemeente bijna 148,7 miljoen euro uit. De inkomsten bedroegen 150,2 miljoen euro. Zo houd je 1,5 miljoen over. Dat is uiteengezet in de grafische weergave van de Jaarrekening 2020.

Een winst in het coronajaar? Terwijl de gemeente Noordwijk ook 8,6 miljoen euro uitgaf aan ‘ondersteuning van ondernemers i.v.m. corona’.

De adder onder gras staat er ook keurig in: ‘Beschikking over reserves’ 18,8 miljoen euro.

Wacht even: ik haal in een jaar bijna 1.900 euro van m’n spaarrekening en dan houd ik 100 euro over. Nogal wiedes. Hoe zit het?

De afdeling Communicatie van de gemeente geeft als gebruikelijk keurig antwoord:

 ‘Wat uit de reserves is gehaald betreft niet alleen lopende uitgaven maar met name overhevelingen tussen reserves en dekking van kapitaallasten die voortvloeien uit investeringen van voorgaande jaren. Hetgeen gehaald is uit de reserves specifiek voor lopende uitgaven kun je zien vanaf pagina 140 van de jaarrekening.’

Dit is de jaarrekening: pagina 153 toont een totaal van 22 miljoen euro als toevoeging aan de reserves, met ook de nodige interessante posten om eens uit te zoeken. Maar daar heb ik helaas geen tijd voor.

De onttrekkingen aan de reserves bedragen in totaal 18,8 miljoen euro, zo staat op pagina 154 en 155. Met ondermeer:
Tijdelijke initiatievenmakelaar: 45.000
Compensatiemaatregelen corona: 200.000 (begroot 2 miljoen)
Exploitatie zwembad: 317.000
Bloemencorso: 71.000
Basecamp: 152.000 (begroot: 1,4 miljoen)

Er zijn dus wel degelijk reserves gebruikt voor lopende uitgaven in 2020. Het ‘positief resultaat’ is daar het gevolg van. De term ‘creatief boekhouden’ is te zwaar, want suggereert een misstand. De gemeente krijgt keurig haar accountantsverklaring dus alles is conform de regels gebeurd.

Maar ik denk dat het onjuist is om de bevolking op deze manier een ‘positief resultaat’ voor te spiegelen. Wellicht heeft dit wat van doen met verkiezingen van 2022? In de gemeenteraad heeft Peter van Bockhove van Lijst Salman kritische vragen gesteld over het voorspiegelen van een ‘positief resultaat’ door B&W.

Comments are closed