Veiling Van de Putte percelen in Noordwijk gaat niet door

De sensationele openbare verkoop van de percelen grond van Bever Holding NV van Ronnie van de Putte gaat niet door. Ook het omstreden voorkeursrecht van de gemeente Noordwijk wordt daarmee waardeloos.

Bever Holding liet op 25 november 2020 weten:

“In ons persbericht van 6 november 2020 jongstleden is mededeling gedaan van de door Archand S.à.r.l. (een aan Reggeborch/Koninklijke VolkerWessels B.V. gelieerde onderneming) gegeven opdracht tot executoriale verkoop van een deel van in het kader van een samenwerking, door N.V. Bever Holding aan haar verstrekte zekerheden.

Deze aankondiging is voor de gemeente Noordwijk aanleiding geweest op diverse percelen van N.V. Bever Holding in Noordwijk spoedshalve een voorlopig voorkeursrecht ingevolge de Wet Voorkeursrecht Gemeenten te vestigen.

Dit voorkeursrecht beperkt de verkoopmogelijkheden aan derden. In ons eerdere persbericht is ook aangegeven dat alternatieve scenario’s, zoals herfinanciering, door N.V. Bever Holding worden onderzocht. N.V.

Bever Holding is erin geslaagd een alternatieve oplossing te vinden in de vorm van herfinanciering van een deel van de portefeuille. Van een executoriale verkoop is thans geen sprake meer.

Bij de aflossing van de leningen heeft Archand S.à.r.l. (naar onze mening volstrekt ten onrechte) aanspraak gemaakt op wettelijke handelsrente, in plaats van de overeengekomen (lagere) rente. Dit heeft een negatief effect op het resultaat van 2020.

N.V. Bever holding beraadt zich op de ontstane situatie; verdere (juridische) stappen worden niet uitgesloten.”

Comments are closed