Paarden moeten wijken voor bureaucratie

Spontaan gegroeid de afgelopen decennia: tientallen kleine weiden met paarden. Iedereen die Noordwijk inrijdt, wordt door het mooie beeld verwelkomd. Maar er is buiten de bureaucratie gerekend: de ‘paardenweidjes’ zijn illegaal, de dieren staan op ‘kostbare’ bollengrond. En dus moeten ze weg.

Met harde hand voert de Omgevingsdienst de handhaving uit. Mensen worden na tientallen jaren gedoogd paarden houden nu overvallen met boetebedingen, dreigen hun geliefde paarden te moeten verkopen of laten slachten. Veel kinderleed ook, veroorzaakt door de dames en (vooral) heren die het voor het zeggen hebben.

Zo brengt de gemeente Noordwijk deze tragische vergissing: ‘De strijd tegen de verpaarding van het bollenlandschap loopt. De Omgevingsdienst West Holland heeft 264 percelen in beeld. De eerste inspecties zijn uitgevoerd.’

Of nog scherper: ‘Alles op alles om de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de bollenstreek in stand te houden.’ En ook: ‘Bij de integrale herziening van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport in 2016 hebben de gemeenten aangegeven dat de bedoelde handhaving daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Zoveel mogelijk op basis van een integrale aanpak.’

Mensen die dit soort proza uit hun pen laten vloeien, zouden sowieso een poosje in een paardenwei gezet moeten worden om zich te bezinnen of dit hun ultieme levensdoel moet zijn. Ja, een heuse strijd voeren de bureaucraten uit, gesteund door politici en lobbyisten die het niet zo veel kan schelen dat mensen enorm plezier beleven aan de mooie hobby van het paarden houden. Of van de volkstuinen.

Moet er dan niets gebeuren? Een beetje rommelig is het allemaal wel met 264 percelen met eigen invulling. Er zijn afspraken gemaakt over bollengrond en Greenport Ontwikkelingsmaatschappij wil naleving. Maar die stukjes grond zijn veelal niet geschikt voor bollenteelt, en rendabel exploiteren maakt weinig kans. Wil Greenport de grond misschien toch voor huizenbouw verkopen en bestemmen?

Gelukkig heeft de politieke partij NZLokaal – ook de grootste coalitiepartij – nu kritische vragen gesteld in de gemeenteraad van Noordwijk. Immers, zo veel mensen hebben vrede met de paarden.

Comments are closed