Geen schedel van Sint Jeroen

Maar de schedels waren wel heel oud, nog ouder dan die van Sint Jeroen zou zijn.

Gelezen: Gemeente Noordwijk, Klopdatwel

Wel leuk toch? Een paragnost en Harrie Salman die de schedel van Sint Jeroen in Noordwijk hopen te vinden. Maar helaas…

Op maandag 11 juni 2018 zijn bij een opgraving door IDDS Archeologie en Bouwhistorie in de toren van de Oude Jeroenskerk in Noordwijk Binnen twee schedels gevonden. Zat de schedel van de heilige Sint Jeroen erbij?

Onderzoek in het fysisch-antropologische laboratorium van de Universiteit van Leiden wees  uit dat de eerste schedel mogelijk van een mannelijk persoon is die bij zijn dood ouder dan 35 jaar is geworden. De tweede schedel vertoont vrouwelijke kenmerken en is van een persoon die bij overlijden een geschatte leeftijd tussen 36 en 49 jaar had.

Het Centrum voor Isotopenonderzoek van de Universiteit van Groningen heeft de ouderdom van de schedels bepaald door analyse van koolstof in de kiezen. De man is zeer waarschijnlijk in de tweede helft van de 11e eeuw of de eerste helft van de 12e eeuw overleden, terwijl de vrouw zeer waarschijnlijk in de eerste helft van de 12e eeuw moet zijn overleden.

Comments are closed