Hoge bestuurskosten Noordwijk

Het Noordwijks bestuur weet jaarlijks florissante beelden in de lokale pers te krijgen over belastingen die meevallen. Cijfers tonen het tegendeel, nu over bestuurskosten.

In Noordwijk was elke inwoner in 2017 648 euro kwijt aan bestuurskosten en in 2018 al 694 euro. Dat staat op de website Waar staat je gemeente en het Noordwijks Nieuwsblad bekeek ze.

Gemeente Noordwijkerhout, waarmee Noordwijk wil fuseren, is veel zuiniger met uitgaven voor bestuur: 471 euro in 2017 en 535 euro in 2018.

Ook omringende gemeenten Teylingen, Wassenaar en Leiden geven minder uit aan ambtenarij dan Noordwijk. Als Noordwijk fuseert kunnen de bestuurskosten omlaag en daarmee de belastingen.

Noordwijk is een rijke gemeente als gevolg van relatief hoge WOZ-waarden van woningen. Daardoor zijn woonlasten relatief hoog, blijkt uit cijfers van Coelo.

Comments are closed