Buurtbewoners laten nieuwbouwplannen Hotels van Oranje toetsen

Een bewonerscollectief van tot nu toe zo’n 75 Noordwijkers laat de nieuwbouwplannen van Hotels van Oranje onderzoeken op juistheid en wenselijkheid, door stedenbouwkundigen en juristen.

“Wij willen nieuwbouw die past bij de omgeving, die recht doet aan het karakter van ons dorp, en die aansluit bij de wensen van de direct omwonenden”, zegt Noordwijker Peter van den Berg, van duinvilla Roodkapje

Al in 2012 en 2015 werden Noordwijkers opgeroepen zienswijzen in te dienen op voorontwerpbestemmingsplannen over de renovatie van Hotels van Oranje en bouw van woontorens en – complexen. Daarop kwamen steeds honderden reacties binnen. Gisteravond besloot de gemeenteraad een nieuwe procedure te starten: de officiële ontwerpbestemmingsplan procedure. De stukken worden binnenkort ter visie gelegd.

Alle Noordwijkers kunnen de nieuwbouwplannen inzien op het gemeentehuis of de website van de gemeente en binnen een termijn van zes weken reageren. Van den Berg hoopt op verzet.

Het collectief betwijfelt onder andere of de nieuwbouwplannen voldoen aan de maatstaven. Het vindt de maatvoering van de geplande woontorens buitenproportioneel en niet in verhouding met de bebouwing op de boulevard en de achterliggende straten. Zij willen verlaging van de vijf daken die hoger dreigen te worden dan de vuurtoren, terwijl deze hoogte als ijkpunt dient.

Comments are closed