Politieke beerput Noordwijk deels gedempt

Leon van Ast neemt afscheid met dubbel gevoel.


Gelezen: interview Leidsch Dagblad 21 januari 2015

Leon van Ast heeft naar eigen zeggen in vier jaar zo veel mogelijk gedaan om politiek en bestuur in Noordwijk te fatsoeneren. Nog is het einddoel niet bereikt:

“Hoe er in Noordwijk, ook door de politiek, met het openbaar bestuur wordt omgegaan is echt een probleem. Kijk objectief naar de prestaties en de inhoud van het bestuurlijke vraagstuk, in plaats van dat er wordt gepoogd mensen te beschadigen uit overwegingen van politiek gewin…

Oud-burgemeester Hans van der Sluijs gaf in zijn tijd aan dat Noordwijk van buiten het gemeentehuis werd bestuurd. Het gaat nu een stuk beter, maar we zijn er nog lang niet.’’

Van Ast hoopt dat de net aangetreden burgemeester Jan Rijpstra er op toe zal zien dat er op inhoud wordt gesproken. Maar het wordt volgens hem ook tijd dat politieke partijen en andere instellingen hun verantwoordelijkheid nemen. Daarmee doelt Van Ast op de anonieme financiers van advertenties met vuilspuiterij van een lokaal weblog in huis-aan-huis-krant De Noordwijker.

“Ik ben teleurgesteld in het corrigerend vermogen van die instellingen, teleurgesteld in de politieke hygiëne. Strijd met open vizier.”

Comments are closed