Digros dwong betaald parkeren af

In 2003 heeft de gemeenteraad ingestemd met een voorstel om later betaald parkeren in het centrum in te voeren als de Digros een parkeergarage zou bouwen. Nu het zo ver is, baalt de raad van die afgedwongen afspraak.

De gemeenteraad wil er nu vanaf want betaald parkeren geeft voor bewoners veel extra rompslomp. Voor het gemeentebestuur betekent het extra inkomsten en minder ontslagen van personeel. B&W in antwoorden op vragen van de Raad:

“De consequentie van het niet invoeren van betaald parkeren is dat de afspraken die gemaakt zijn met de ontwikkelaar van de parkeergarage niet nagekomen worden.

Deze afspraken vormen de basis voor ontwikkeling van de Digros parkeergarage. Bij niet invoering van betaald parkeren conform afspraak, zal de ontwikkelaar de gemeente aansprakelijk stellen. Ook loopt de reputatie van de gemeente als betrouwbare partner schade op.

In het convenant is de afspraak opgenomen, dat betaald parkeren wordt ingevoerd na realisatie van de Digrosgarage. Uitstel kan dan ook niet zonder instemming van D-winkels. De eigenaar, de heer Van den Broek, heeft tijdens de hoorzitting aangeboden dat invoering niet voor mei/juni 2011 hoeft maar dat verder uitstel niet aan de orde is…

De parkeersituatie is nu zoals toen voorzien. De consequenties zijn toen ook voorzien (zie verslagen raadsdiscussies). Als de gemeente de afspraken uit het convenant niet nakomt, is de gemeente een onbetrouwbare partner. Wat dit voor verdere consequenties heeft hangt af van de stappen die D-winkels in dat geval neemt.”

Jan van den Broek, ook inwoner van Noordwijk, staat op goede voet met burgemeester Harry Groen.

Comments are closed