Puur Noordwijk wil met VVD/Jes en CDA

Puur Noordwijk wil met zowel VVD/Jes en het CDA een breed gedragen coalitie voor de komende vier jaar vormen.

“ In de dagen na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart heeft een delegatie van Puur Noordwijk het voortouw genomen voor een uitgebreide informatieronde langs de politieke partijen in de nieuwe Gemeenteraad. Na enkele nadere gesprekken is helder naar voren gekomen dat de keuze van de Noordwijker op 3 maart direct vertaald moet worden in de samenstelling van de nieuwe coalitie. De nieuwe bestuursperiode zal in het teken staan van handen uit ‘de mouwen in lastige tijden’ en realiteitszin door een collegiaal en benaderbaar bestuur met ‘oog en oor’ voor Noordwijkers.

Fractievoorzitter Hak van Nes heeft zich namens Puur Noordwijk ingezet voor een zorgvuldig informatieproces dat recht doet aan de belangen van alle betrokken partijen. In een Raad met meerdere partijen is het onvermijdelijk om daar keuzes in te maken, waarbij nadrukkelijk ook gekeken zal worden naar de inbreng van de minderheid. ‘Ik heb bij de drie partijen die verder gaan bemerkt dat het vertrouwen er is om met elkaar de zware opgaven van de komende vier jaar op te pakken’, aldus Hak van Nes.

Fractievoorzitter Leendert de Lange (VVD/JES) geeft aan dat de nadruk in de gesprekken heeft gelegen op ‘hetgeen dat bindt en het belang van het vormen van een daadkrachtig werkcollege’. Volgens fractievoorzitter Jan de Ridder (CDA) is het ‘in deze samenstelling heel goed mogelijk om te komen tot een breed gedragen collegiaal bestuur dat keuzes durft te maken’.”

De komende weken gaat het om een programma en de baantjes. Laten we positief blijven, maar de vraag is wel wat er concreet zal gebeuren:

  • Wordt het bestuur betrouwbaar?
  • Gaat het zwembadplan door?
  • Krijgen grootgrondhandelaar Ronnie van de Putte en een groepje horecaondernemers hun zin of niet?
  • Wordt de geldverspilling aangepakt?
  • Hoe ver gaat de oprukkende commercialisering van het strand?

Comments are closed