Voorlieging door de gemeente Noordwijk

Afgelopen Paasweekend liet het gemeentebestuur een ‘Projectenkrant 2009′ van acht pagina’s in alle brievenbussen in Noordwijk deponeren, vervaardigd door een communicatiebureau.


Met uiteraard louter zonnige en mededelingen. Want behalve een behoorlijke democratische controle is ook een afdoende kritische begeleiding door iets van wat vroeger wellicht lokale pers was in geen velden of wegen te beginnen.

De burgers worden van hun eigen belastinggeld voorgelogen. Pardon, niet natuurlijk. Het is niet waar. Tikfoutjes: ze worden ‘voorgelicht’ over 1,2 miljard aan investeringen van gemeente, projectontwikkelaars en particulieren. Verzwijgen is iets anders dan liegen, toch?

Goed, het enige van de tientallen projecten dat we toevallig dagelijks van nabij zien, de bouw van appartementencomplex De Admiraliteit is een dusdanig uit de hand gelopen puinhoop dat per inwoner al tientallen euro’s zijn weggegooid.

Nu ligt er al weer maanden een berg sloopafval (foto volgt) aan de boulevard. Voorproefje van de allure die Noordwijk zal krijgen in de ogen van het voortvarende gemeentebestuur.

En dan hebben we het nog niet over de talloze afspraken met projectontwikkelaars, ondernemers (met die man die van Groen een mausoleum moest krijgen en heel groot bouwt in het centrum.) Waar je nooit enige transparantie van krijgt.

Want daarvoor dient dit soort leugenachtige, pardon, volkomen waarheidsgetrouwe voorlichting natuurlijk niet. Hier wordt iets groots verricht. Een zeurpiet die dat niet onderkent…

Hier wordt iets groots verricht, zo veel mag duidelijk zijn. De mannen van stavast op de foto van links naar rechts: gemeentesecretaris Jack de Vos en de wethouders Gerben van Duin, Ton van Rijnberk, Leendert de Lange en Martijn Vroom met in hun midden de grote man zelf: Harry Groen.

Over al die p.r. taal ook ja, zoals boven: “…die we als college gezamenlijk aangaan” Met wie gezamenlijk?

Comments are closed