Rapport “Recht door Zee”

Op 22 april 2004 verscheen de eindrapportage van de financiële onderzoekscommissievan de gemeente Noordwijk, . Dit schetst in 150 pagina’s een helder beeld van laakbaar bestuur van de badplaats in het afgelopen decennium.

Het is een even goed als ontluisterend rapport over het bestuurlijk reilen en zeilen in de gemeente Noordwijk. Het hele rapport is niet meer direct op de gemeentelijke website te lezen maar vanaf deze website.

Aan het grote rapport ligt onder meer een extern onderzoek ten grondslag van professor Hans van den Heuvel van de Vrije Universiteit in Amsterdam die ook onderzoek doet naar integriteit van lokaal bestuur in Nederland, en mevrouw M. Timmer.
Dit rapport heet Gedane Zaken Nemen Geen Keer. De titel is ongelukkig gekozen, want ze wekt de suggestie dat er niets (meer) aan te doen is. Het rapport noemt onder meer de belangenverstrengeling waar met name het CDA onderhevig aan was, zo valt te lezen in Bijlage 1 (pdf-bestand). In de conclusie zegt Van den Heuvel onder meer:

“Burgers van Noordwijk hadden en hebben recht op een doorzichtig bestuur. Ze moeten zich in de democratie kunnen herkennen en bestuurders tegenkomen die op hun verantwoordelijkheden kunnen worden aangesproken. Burgers moeten weten wie zich – zonder eigen belang – over hun problemen buigt en ze moeten het gevoel hebben dat serieus, weloverwogen en onderbouwd met verschillende belangen rekening wordt en werd gehouden.

In Noordwijk werd onachtzaam met deze eisen van de democratische rechtsstaat omgesprongen.”

Op de gemeentelijke indexpagina over deze kwestie was voorheen ook een aantal politieke gevolgen te lezen van deze kwestie waaronder het aftreden van wethouder Duijndam van de partij Noordwijk Totaal en het vertrek van enkele raadsleden, die later ook uiteenviel door de kwestie. Onder meer de voorzitter van de onderzoekscommissie Leon van Ast trad uit de partij om Verenigd Noordwijk op te richten.

Comments are closed