Partij totaal ontploft en College gevallen

De wethouders Barnhoorn (CDA) en Van Duin (Noordwijk Totaal) stapten op. Het College van Burgemeester en Wethouders viel uiteen nadat grootste partij Noordwijk Totaal ontplofte.

Vijf raadsleden van Noordwijk Totaal hadden genoeg van het de sfeer van pappen en nathouden waaraan ook deze partij ten prooi dreigde te vallen na vernietigende rapporten over het gemeentebestuur.

Zo stapte de hoofdverantwoordelijke voor die rapporten, Leon van Ast uit de partij Noordwijk Totaal – waarvan hij fractievoorzitter was – omdat hij werkelijk schoon schip poogt te maken met een einde aan het gesjoemel met informatie en achterkamertjespolitiek zoals die de laatste jaren gebruikelijk was in Noordwijk. Met hem vertrokken Wendy Admiraal, Rob Duijndam, Jacques Elvader en Carla Versteege-Wowijs.

” Het opstappen van de vijf raadsleden is een direct gevolg van het aftreden van Noordwijk Totaal-voorzitter Robbert Paymans eerder deze week. Hij vertrok nadat hij een aangetekende brief van de vrouw van ex-wethouder en inmiddels onafhankelijk raadslid Gerard Duijndam kreeg. Daarin werd Paymans beschuldigd ‘leugens’ te vertellen over Duijndam. Paymans was daarnaast kwaad over een door Duijndam bijeen getrommelde ledenvergadering waarin de raadsleden van Noordwijk Totaal onder curatele dreigden te worden gesteld. Ook was er veel kritiek op de raadsleden die met een motie van wantrouwen tegen Duijndam wilden meestemmen”, aldus het het Leidsch Dagblad over een fraai staaltje dorpspolitiek.

De achterliggende kwestie volgens deze krant, opgetekend uit de mond van Van Ast: “Maar ook op de door Duijndam op de fiets opgetrommelde ledenvergadering lieten diverse leden van Noordwijk Totaal zich nogal laatdunkend uit over onze inzet. Voorts werd het werk van diverse bestuursleden negatief beoordeeld en ons oordeel over de onderzoeksrapporten naar aanleiding van de kwestie Bronsgeest niet gedeeld. Terwijl al is gebleken dat het niet bouwen in Bronsgeest Noordwijk vijf miljoen euro kost. Wij willen ons niet meer met zo’n club identificeren. Op die wijze willen wij niet langer politiek bedrijven. Het wordt gewoon een soap.”

(Zie ook het persbericht van de gemeente en de de reactie van B&W van de gemeente Noordwijk.)

Louter wethouder Peter van Bockhove van Noordwijk Totaal bleef zitten, over zijn lot besluit de gemeenteraad op 28 september. Hij krijgt verwijten over onvolledig bestuur ten aanzien zwembad het Bollenbad.

In het overzicht van de raadsleden zijn de bordjes inmiddels verhangen.

Er komt nu hoogstwaarschijnlijk een college van Verenigd Noordwijk, CDA en Progressieve Combinatie, zo bericht het Leidsch Dagblad.

Comments are closed