Of de gemeenteraad van Noordwijk wil tekenen bij het kruisje voor projectontwikkelaar Van Erk

B&W heeft afspraken gemaakt met projectontwikkelaar Van Erk en waarschuwt de gemeenteraad dat ze het bouwplan dat daar het gevolg van is heeft goed te keuren.

Burgemeester Wendy Verkleij (VVD) en wethouder Roberto ter Hark (VVD) hebben voor het Gat van Palace een samenwerkingsovereenkomst met projectontwikkelaar Van Erk gesloten zodat deze de hoogte in kan voor het bouwen van appartementencomplexen.

Op 1 november 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel ‘Verklaring van geen bedenkingen Samenwerkingsovereenkomst met Van Erk’. Daarop is een ontwerp bestemmingsplan gemaakt en B&W wil dit doorzetten.

Daarop is een ontwerp-bestemmingsplan gemaakt waarin staat dat het bedrijf tot maximaal veertig meter hoog louter vrijesectorwoningen bouwen. Van Erk wil 95 peperdure appartementen bouwen en verkopen.

Hij belooft de verplichte 30 procent sociale huurwoningen elders in Noordwijk aan Zee te compenseren. De verplichte 40 procent middelhuurwoningen wil Van Erk afkopen.

In het huidige bestemmingsplan Zeewaardig van 2014 bedraagt de maximaal toegestane bouwhoogte ter plaatse van Gat van Palace 29 meter en ter plaatse van Esplanade 24 meter. In het ontwerpbestemmingsplan Correctie Zeewaardig, fase 3 bedraagt de maximaal toegestane bouwhoogte ter plaatse van Gat van Palace afwisselend 40 meter, 36,5 meter, 33 meter, 29 meter en 26 meter.

(tekst loopt door onder het plaatje)

In het plan is het maximale aantal te bebouwen met 6.000 m2 verlaagd, het is gunstiger om de hoogte in te gaan. Het plan voorziet volgens B&W, in antwoord van 28 maart 2024 op vragen van de PvdA, in een kleine 20.000 m2 vloeroppervlak, 4.000 voor Esplanade en 20.000 op het zogenaamde ‘Gat van Palace’, nu openbare ruimte. Bij een meterprijs van 15.000 euro kom je op 300 miljoen euro waarde, een grove schatting.

De vraag van de PvdA: Welk perceel is aangeboden en te duur bevonden door Van Erk en welke prijs werd hiervoor gevraagd en wat was de oppervlakte? Antwoord: “Het Jan Kroonsplein: 50 sociale huurwoningen i. p. v. 50 hotelappartementen voor € 120. 000 grondprijs per sociale huurwoning. De hotelappartementen werden daarbij omgezet naar 50 sociale huurwoningen (wordt niet gerekend met m2 maar aantallen). Totale aanbieding € 6. 000. 000 voor 50 sociale huurwoningen.”

B&W: “Indien het college gevraagd wordt om tot nieuwe afspraken met de ontwikkelaar te komen, zal de ontwikkelaar daar eisen tegenover willen stellen waardoor de samenwerkingsovereenkomst (en daarmee de ontwikkeling) op losse schroeven komt te staan.”

Comments are closed