Wethouder Roberto ter Hark verhoogt bouwvolumes aan Noordwijkse kust

De mogelijkheden voor projectontwikkelaars om te bouwen aan de kust van Noordwijk heeft wethouder Robert ter hark (VVD) met B&W aanzienlijk uitgebreid. De voordelen wil Ter Hark verstrekken aan de familie Van Erk en lokale vastgoed- en horecaondernemer Henk Hoogervorst.

Het betreft het bestemmingsplan Zeewaardig. Dat is in het verleden, onder een vorige wethouder Leon van Ast, verkeerd aangepast met de overgang van analoge naar digitale planvorming. Na vermoedens van vals spelen zijn integriteitsonderzoeken uitgevoerd naar betrokken bureaus, zonder resultaat.

De gemaakte fouten zijn aangepast waarbij de intentie was dat de oude voorwaarden alsnog in Zeewaardig zouden worden vastgelegd. Ter Hark heeft zich aan die afspraak niet gehouden. Het voordeel van de ondernemers kan bij een prijs per bebouwde vierkante meter van meer dan 10.000 euro tientallen miljoenen euro’s bedragen.

Van Erk kocht voor 60 miljoen euro gronden van Van de Putte (Bever Holding) en hield die bij verkoop van het bouwbedrijf Adriaan van Erk in de familie. Een rechtszaak over malversaties werd gewonnen. Later werd Bever veroordeeld. Van Erk wil meer vierkante meters want zegt met de vastgelegde volumes louter verlieslijdend te kunnen bouwen, en wijst op de ellende bij Hotels van Oranje.

Lijntje tussen Hoogervorst (ook VVD) en Ter Hark zijn kort. De laatste solliciteerde overigens volgens onbevestigde geruchten elders naar een burgemeesterspost. Recent schreef Dagblad Trouw over grote invloed van vastgoedbelangen op het gemeentebestuur, eerder deden dat Follow the Money en Leidsch Dagblad.

De actiegroep Tegengeluid aan Zee (belanghebbenden, omwonenden en ondernemers)

Heeft bezwaren ingediend tegen het bestemmingsplan Correctie Zeewaardig fase 3, waarin ze stelt dat het bouwvolume, de bouwhoogte en de rooilijnen opnieuw opgerekt zijn door een nieuwe correctie:

De maximale bouwhoogte aan de Koningin Wilhelminaboulevard is vergroot van 23 naar 42 meter

Aan de achterkant daarvan, de Parallelboulevard is die vergroot van 16 naar 23 meter

Bovendien hoeft de familie Van Erk, die veel gronden kocht van Bever Holding (Van de Putte) zich van B&W niet te houden aan de voorwaarden van de Woonvisie van de gemeente Noordwijk:

Minimaal 30% sociale huur

Minimaal 15% middeldure huur

Minimaal 25% middeldure koop

We stelden vragen aan de gemeente, met de volgende antwoorden

1. In hoeverre kloppen de cijfers over uitbreiding van bouwvolumes?

“Het gaat niet om wat dit actiecomité beweert. Het gaat om wat de gemeenteraad wettelijk, procedureel vastlegt. We zitten nu middenin de planologisch-juridische procedure gericht op het vaststellen van het bestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter visie gelegen t/m 23 januari 2024. Hierna wordt het bestemmingsplan inclusief zienswijzennota aangeboden aan de raad te vaststelling.

Op dat moment is het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad en bestaat er voor de belanghebbenden nog de mogelijkheid om bij de Raad van State beroep aan te tekenen.”

2. Is dat door de gemeenteraad bekrachtigd?

De procedure loopt. Zie antwoord 1.

3. Welke wethouder was hiervoor destijds verantwoordelijk?

“Toentertijd was wethouder R. ter Hark verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling Gat van Palace. Nu wethouder Kortleven.”

4. Is er overlegd over de uitbreiding met eigenaren zoals Van Erk en Hoogervorst, en eventueel andere belanghebbenden?

“Er is uitvoerig overleg gevoerd met de directe omgeving.”

Comments are closed