Rapporten over Victor Salman en CDA uit 2004 foetsie, maar hier zijn ze weer

Twee onderzoeksrapporten naar het handelen van politiek en bestuur van Noordwijk bij de verdachte keuze van bouwgrond waren naar het dieper gelegen archief verbannen zonder directe link, maar zijn boven tafel.

Een lezer van MijnNoordwijk.nl maakte melding van lamme hyperlinks in het artikel over de beide rapporten van bijna twintig jaar geleden. De gemeente Noordwijk verwees op onze vragen naar het webarchief: “De rapporten vindt u in het webarchief op Noordwijk.nl. Onderaan de homepage op Noordwijk.nl staat de link naar het webarchief. In het webarchief kan u aan de linkerzijde een zoekterm invoeren. Als u de naam van het rapport “Gedane zaken nemen geen keer” invoert, komt u op de pagina uit waar beide rapporten staan.”

De rapporten hebben geen eigen link, maar staan nu op onze server. Over deze rapporten:

Rapport Recht door Zee – Eindrapportage financiële onderzoekscommissie gemeente Noordwijk, met de politici mevr. M.A. van der Vlugt (VVD), Thea Mornout-van Orsouw (CDA), Menko Wiersema van De Progressieve Combinatie (PvdA/Groenlinks/D66), , Leon van Ast (NoordwijkTotaal),  mevr. en Bert Houwaart (ChristenUnie)

Voor de onderzoekscommissie vormt het absolute bestuurlijke dieptepunt van het onderzoek dat daarbij rondom de persoon van dhr. Salman de “schijn van belangenverstrengeling” is geconstateerd.

En ook: “De onderzoekscommissie is van mening dat er sinds de installatie van een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college van B&W in 2002, alsmede de recente installatie van onze nieuwe burgemeester, dhr. H. Groen, sprake is van een drastische breuk met het verleden ten aanzien van het gevoerde financiële beleid en de politieke cultuur. De onderzoekscommissie hoopt dan ook dat dit eindrapport op goede wijze door de politieke partijen én de Noordwijkse bevolking zal worden ontvangen. Een terugval van de Noordwijkse politiek in de oude routines van “verdediging en aanval” is immers het laatste wat de onderzoekscommissie met deze eindrapportage wil bereiken.”

Fraaie worden, maar een cultuur verander je niet zomaar, zelfs niet in twintig jaar.

Gedane Zaken Nemen Geen Keer is van Hans van den Heuvel van de Vrije Universiteit in Amsterdam, die veel onderzoek deed naar integriteit van bestuur in Nederland, en Marjan Timmer. Ze maken melding van gebrekkige bewaking van “minstens de schijn van belangenverstrengeling” door de gemeenteraad destijds, onder meer met het bureau Salman Ruimtelijk Advies BV van CDA-gemeenteraadslid en eerder wethouder Victor Salman.

 Ook wordt melding gemaakt van een ‘ritselcultuur’ in politiek en bestuur, bijvoorbeeld door wethouders die direct met (lagere) ambtenaren hun zaakjes regelden. Voor een grondtransactie wordt ook architectenbureau Van Egmond genoemd, destijds eigendom van Hans van Egmond (CDA).

Het CDA-netwerk rond Victor Salman, wethouder Ruimtelijke Ordening van 1986-1998, noemt Van den Heuvel als grootste euvel: “De suggestie is gewekt dat het netwerk van het CDA in de gemeente Noordwijk dermate sterk was, dat dit een negatief effect op het gevoerde grondbeleid van de gemeente Noordwijk heef gehad. Er zou sprake zijn van belangenverstrengeling ten aanzien van de exploitatie van de [bouw]gronden Bronsgeest en Offem-Zuid.”

En er was voortdurend bonje. Victor Salman kreeg het aan de stok met de Progressieve Combinatie die hij beschuldigde van “onwaarheden, vertragingsacties, sabotagepogingen, persoonlijke aanvallen en verdachtmakingen”.

Comments are closed