College Noordwijk valt over nieuw vrijetijdscentrum Noordwijkerhout

Sporthal De Schelft in Noordwijkerhout ging in de fik. Een nieuwe hal, met zwembad en nog wat ruimtes voor ontspanning, kost veel geld. Te veel? Dat is de politieke vraag.

Al maanden verhit het plan voor een nieuwe Schelft de gemoederen. De VVD kwam samen met oppositiepartijen NZ Lokaal (partij van Nooirdwijkerhout), GroenLinks en Metlef tot overeenstemming over een pakket aan bezuinigingen waardoor een duurdere varaiant Schelft gebrouwd zou kunnen worden.

Maar de VVD is de grootste partij in het college van B&W en week af van het standpunt van B&W. Gedonder in de glazen. CDA, Partij van de Inwoners en Lijst Salman Noordwijk zegden het vertrouwen op in coalitiepartner VVD. Wat nu?

Het alternatieve plan niet werd aangenomen, want de stemmen in de gemeenteraad staakten 13 om 13 omdat het D66-raadslid verstek liet gaan bij de vergadering.

Hoe verder? De gemeenteraad verdeelt 27 raadsleden verdeeld over 11 fracties, ja echt, een gevolg van de ene afsplitsing na de andere. De vergaderingen zijn vaak een kippenhok.

Dit vraagt, net als in de Tweede kamer, om het afstappen van regeren met een coalitie en regeerakkoord vooraf. Per voorstel kun je een meerderheid vinden, niet makkelijk, maar democratisch gezien de enige oplossing met zo veel versnippering.

Comments are closed