Vergunning strandfeest kost 318 euro en kan ruim 100.000 euro omzet opleveren; leeftijdscontrole is nep

Jonge ondernemer Tyso van Batenburg steekt zijn nek uit weet een vergunning te krijgen om een strandfeest in Noordwijk te houden voor 1.500 personen. De vergunningaanvraag en verlening zijn tactisch handig gedaan: zo laat mogelijk zodat bezwaarprocedures nagenoeg onmogelijk zijn.

De vergunning is op 11 augustus 2022 verleend, 13 dagen voor de opbouw op het strand moet beginnen. Aanvrager en gemeente frustreren zo het tijdig kunnen maken en afhandelen van bezwaren. Dat was bij eerdere edities van grote strandfeesten ook zo.

Op 27 augustus 2022 vindt een ‘Neighbours on the Beach’ festival plaats op het strand aan de Astrid boulevard, tussen de strandtenten De Branding en De Zeester. Vier dagen lang kan dit strand niet gebruikt worden vanwege de opbouw.

De minimum leeftijd van bezoekers is 18 jaar zodat de exploitant ook kan verdienen aan alcohol schenken. De exploitant van het festival zegt toegangscontrole op leeftijd te zullen toepassen. De gemeente gaat er kennelijk vanuit dat dit werkelijk streng gaat plaatsvinden.

Dat dit een wassen neus is blijkt al uit de aankondiging van het festival en de ticketverkoop: er wordt geen leeftijdsgrens gemeld. Wie zo dom is om een geboortedatum in te vullen bij de ticketverkoop waaruit minderjarigheid blijkt, kan gewoon een ticket kopen. Ook zal de gemeente de toegangscontrole niet zelf ter hand nemen.

De organisator zegt niet 2.000 maar 1.500 personen toe te laten. Dan hoeft hij minder gecertificeerde beveiligers te betalen. Maar de gemeente heeft geen inzage in, noch zeggenschap over de omvang van de kaartverkoop.

Handhaving van regels, zo die er al zijn, is in Noordwijk veelal zwak. Vooral ondernemers mogen hun gang gaan, ook strandtenthouders met veel meer plaatsing van windschermen en bedjes dan is toegestaan.

De opbrengst van het strandfeest is bij 1.500 bezoekers minimaal 85.000 euro. Tickets belopen van 56,50 tot 80,50 euro. Daar gaan de kosten vanaf. De huur van het strand is gratis. Behalve muziek is er ander vertier zoals massage, des middags vanaf 13:00 uur. Het belooft mooi weer te worden. Is dansen in het rulle zand fijn? We gaan het zien.

Overlast?

Grote angst is er altijd voor geluidsoverlast. Daarover moeten bewoners (schrijver dezes woont dicht bij het festivalterrein) niet zeuren: om 23:00 uur is het feest afgelopen. Wat wel erg is: vervuiling van het strand, die bij vorige festivals nog maandenlang waarneembaar was voor strandgasten. En van de omgeving, zoals de duinen. Er blijft een berg troep achter, vaak ook glasscherven. Bovendien is het openbare strand voorafgaande aan het feest dagenlang niet te gebruiken vanwege de opbouw.

De gemeente Noordwijk heeft een vergunning afgegeven op grond van de Strandnota die jaarlijks één festival voor 2.000 bezoekers op het strand mogelijk maakt. Aanvankelijk zou het festival aan de Wilhelmina boulevard plaatsvinden ter hoogte van Hotels van Oranje. Dat ging niet door, en daarop heeft de gemeente het strand aan de Astrid Boulevard aangeraden.

De gemeente antwoordde als volgt op vragen:

1. Kunnen jullie de vergunning sturen?

De vergunning is op dit moment nog niet verleend. Zodra dit het geval is, kunnen we een kopie sturen.

[Inmiddels ontvangen, zie hier. De naam van aanvrager Tyso van Batenburg is weggestreept.]

2. Waarom krijgt Neighbours deze vergunning?

Hun aanvraag wordt volgens de procedure getoetst aan de betreffende wet- en regelgeving. Als er geen formele weigeringsgrond is, verleent de gemeente de vergunning.

3. Welk algemeen belang van Noordwijk dient deze organisatie?

Gemeente Noordwijk streeft naar een uitgebreid en gevarieerd aanbod van evenementen. Met het faciliteren hiervan wordt het algemeen belang gediend.

4. De opbrengst van 2.000 tickets is tenminste 100.000 euro https://shop.simpleticket.eu/?eventid=Zp08OGpy Welk deel krijgt de gemeente voor de lasten?

Gemeente Noordwijk ontvangt leges voor behandeling van de vergunningaanvraag. Dit gebeurt overeenkomstig de Legesverordening. Volgens de bij die verordening behorende legestabel wordt voor de behandeling van de vergunningaanvraag van Neighbours een legesbedrag van € 318,15 in rekening gebracht. De leges zijn onafhankelijk van omzet of winst van een evenement. Net als bij elk evenement is de organisator van Neighbours gehouden aan het opgeruimd en schoon opleveren van het terrein en is hij verantwoordelijk voor de beveiliging.

4. In de Strandnota staat ‘kleinschalig’ voor een festival. Het is voor 2.000 bezoekers. Is dat kleinschalig?

Kleinschalig is een relatief begrip. In de vigerende Strandnota is het begrip ‘kleinschalig evenement’ gedefinieerd als een evenement met maximaal 2000 bezoekers.

5. Waarom mag het openbare strand 4 dagen worden afgesloten?

Het is een blijk van openbaarheid dat het strand ook gebruikt kan worden voor een incidenteel evenement. De impact van het evenement op de bruikbaarheid van het strand voor overige activiteiten valt overigens in het niet bij bijvoorbeeld de impact die de verhuur van zonneschermen en ligbedden heeft op het vrije gebruik van het strand. Gelukkig heeft Noordwijk een heel groot strand binnen de gemeente, zodat ook de ruimtelijke impact van het evenement zeer bescheiden is.

7. Wie betaalt de schadevergoeding aan De Branding en De Zeester?

Gesteld kan worden dat er bij bijna elk evenement wel op de één of andere manier door derden hinder wordt ervaren als gevolg van het evenement. Dat is zelfs te beschouwen als inherent aan het verlenen van evenementvergunningen: er wordt immers iets toegestaan dat normaal gesproken niet mag.

Bij een evenement gaat het daarbij vaak om het toestaan dat er in enige mate hinder wordt veroorzaakt. Die hinder kan worden ondervonden door omwonenden, andere gebruikers van de openbare ruimte en door nabijgelegen bedrijven. Door middel van de aan een vergunning te verbinden voorschriften wordt de mate van de veroorzaakte hinder beperkt tot een in redelijkheid aanvaardbaar niveau. Eventuele nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering als gevolg van een op juiste gronden, rechtmatig verleende evenementvergoeding komen niet voor vergoeding in aanmerking. De eventuele hinder die strandexploitanten ervaren als gevolg van het evenement behoort tot de normale bedrijfsrisico’s.

Comments are closed