Advertentie ex-bestuurders Noordwijk voor integriteit

Nadat het Leidsch Dagblad een slap verhaal over integriteit in de gemeente Noordwijk publiceerde, zonder te duiden om wie het ging in welke kwesties, kwamen ex-bestuurders in actie met een advertentie.

Het Leidsch Dagblad schreef het artikel voorafgaande aan de verkiezingen zonder ook maar één woord te wijden aan de serie over integriteitsschending die de krant zelf vijf jaar geleden publiceerde. Wat is daarvan de reden?

De advertentie die daarop volgde is ondertekend door ex-wethouders Henri de Jong en Piet Barnhoorn (CDA), Gerben van Duin en Hans Bakker (Puur Noordwijk) en Ton van Rijnberk (D66) en ex-ambtenaar op financiën Ger Oostermeijer, auteur van het rapport over ondermijning van de politiek in Noordwijk door vastgoedbelangen, zoals behartigd door een andere ex-wethouder namens het CDA en inmiddels belangrijkste adviseur voor bedrijven die in Noordwijk bouwen, Victor Salman. Hun tekst:

En nu is het genoeg! Belangenverstrengeling, pertinente leugens, valse aantijgingen, intimidatie in de Noordwijkse politiek… Deze zaken houden Noordwijk bezig tot op de dag van vandaag.
Zaterdag 5 maart jl. stond het artikel ‘Noordwijk en de worsteling met integriteit’ als Verhaal van de Dag in het Leidsch Dagblad.
Ook wij zijn als voormalig functionarissen van de gemeente Noordwijk geconfronteerd met uitholling van de lokale democratie. Niets werd geschuwd om ons onder druk te zetten. Om besluitvorming te beïnvloeden. Om de uitslag van gemeenteraadsverkiezingen te manipuleren. Met één doel: het dienen van het eigenbelang van enkelen.

Zie hier de gehele advertentie.

Comments are closed