Gemeente blijft bij verklaring, ondanks getuigenverhoor

Ook uit het getuigenverhoor onder ede van leden van Puur Noordwijk blijkt dat burgemeester Jan Rijpstra destijds het rapport-Rijpstra-Oostermeijer liet maken. De huidige burgemeester Wendy Verkleij verklaarde het tegendeel. Ze neemt haar bewering niet terug.

Het getuigenverhoor over het rapport voor de rechtbank Den Haag vond op dinsdag 14 december 2021 plaats. Gehoord werden de ex-wethouders van Puur Noordwijk Gerben van Duin en Hans Bakker en raadslid Taetske Visser van Puur Noordwijk gehoord, alsmede Ger Oostermeijer als opsteller van het rapport.

Bij het vrijgeven van het rapport-Rijpstra-Oostermeijer gaf het college van B&W, geleid door burgemeester Wendy Verkleij, een verklaring af dat Rijpstra geen opdrachtgever was. Dit is ook verwoord in een artikel van Peter van der Hulst in het Leidsch Dagblad.

We stelden op grond hiervan de gemeente de volgende vraag: Zet B&W dit nu recht en zo ja, hoe?

Het antwoord luidde

“Het college onthoudt zich van commentaar op de getuigenverklaringen en handhaaft de inhoud van de persverklaring d.d. 25 juni 2021. Het college verwijst naar de openbaar gemaakte e-mailberichten met de nummers 5, 6 en 7.”

Met vriendelijke groet,
Ton van Heemst”

De heren Paul Brandjes, directeur-eigenaar van een bouw- en onroerendgoedbedrijf en Victor Salman, adviseur in bouwzaken voor onder meer Noordwijkse vastgoed- en horeca-ondernemers hebben getuigenverhoor in gang gezet. Ze willen nu ook Rijpstra zelf en ex-wethouder Ton van Rijnberk onder ede laten verhoren.

Hun juridische actie maakt deel uit van een campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022, zo is op dit weblog eerder geschreven. Dit wordt nu bevestigd met de oprichting van een politieke partij die zal deelnemen aan de verkiezingen: ‘Partij voor de Inwoners’.

Multimiljonair en geslaagd ondernemer Brandjes financierde eerder campagnes gericht tegen Puur Noordwijk. De nieuwe partij zal pogen zetels van onder meer Puur Noordwijk te verwerven om met onder meer VVD en CDA een college te kunnen vormen. Andere ex-leden van VVD en CDA doen mee met de nieuwe partij.

Comments are closed