Koninklijke monopolist Van der Putten

Honderdjarig bestaan van een mooi bedrijf, het predicaat Koninklijk verkregen, en moet er dan een kritisch artikel komen over dat prachtbedrijf Van der Putten Grondwerken in Noordwijk?

Helaas wel, want Van der Putten blijkt in een langjarig contract met de gemeente Noordwijk voor strandonderhoud een monopolist te zijn. We schreven er eerder over.

Dat betekent een grote kans dat de burgers van Noordwijk te veel betalen. Het gaat om een contract dat per inwoner meer dan 10 euro kost. De inhoud van de aanbestedingen gebeurt niet op grond van rapportages.

Van der Putten is trots op het werk dat met veel ervaring en kennis van zaken wordt uitgevoerd: ‘In de zomermaanden beginnen wij vroeg in de ochtend (6 uur en bij heel mooi weer 5 uur) om het strand van Noordwijk aan Zee aan de Zuid-Hollandse kust schoon te maken.

Met onze beachcleaners, tractoren, shovels en mankracht, zorgen wij ervoor dat het Noordwijkse strand er tip top in orde uitziet. Zo kunnen toeristen uit Nederland en uit heel Europa weer een dag genieten van zand, zee en zon.

Van het vegen van de strandafritten tot het opruimen van het zwerfafval op het strand, Gebr. van der Putten levert het totaalpakket op het gebied van “beachcleaning”. Hierbij zijn wij een belangrijke schakel voor meervoudig behalen van de Blauwe Vlag!’

Daar valt niets aan af te doen. Maar wel aan het gebrek aan concurrentie. Ook blijkt de gemeente Noordwijk geen beoordelingen te doen en geen rapportages te hebben van het werk. Het wordt gewoon vergeven en betaald, punt uit.

De gemeente geeft veel geld uit aan het strandonderhoud door gebr. Van der Putten. Hoe worden omvang en uitvoering gecontroleerd?

Gemeente: ‘De opdrachtnemer verricht werkzaamheden volgens de overeenkomst die de gemeente Noordwijk met het bedrijf van de Gebr. Van der Putten heeft. De uitvoering controleren we door ‘schouwen’ onder meer door onze strandcoördinator.

Er is een heel netwerk betrokken bij ons strand. Strandpaviljoenhouders, onze Boa’s, onze wandelaars en strandbezoekers, en ook onze eigen strandcoördinator. We zijn alert op signalen uit dit netwerk. Die komen snel binnen, bijvoorbeeld via whatsapp of de telefoon.

Ook zijn we alert op op- en aanmerkingen die we via ons meldsysteem krijgen, waarop via Fixi, strandbezoekers klachten kunnen doorgeven.’

Zijn daar rapportages van beschikbaar?

‘De toets op uitvoering van de werkzaamheden gebeurt op basis van de werkafspraken die zijn gemaakt tussen de gemeente en Van der Putten. Daar zijn geen rapportages van.’

In hoeverre is er concurrentie van andere aanbieders?

‘Landelijk zijn er minstens tien aanbieders, in de regio zijn het er vier. Voor de marktconsultatie is bij de regionale aanbieders nagevraagd of er interesse was om deel te nemen aan openbare aanbesteding voor de opdracht strandreinigingsdienst van de gemeente Noordwijk. Deze regionale potentiële kandidaten hebben aangegeven geen interesse te hebben.’

Hoe verloopt/verliep de inschrijving voor deze order?

‘Volgens de Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 2020 van de gemeente Noordwijk is de opdracht na marktconsultatie uitgezet via TenderNed. De aanbesteding is gepubliceerd. Van der Putten was de enige inschrijver.’

Volgens een aanvraag op Tenderned schrijft enkel Van der Putten in voor een tender  voor het schoonhouden van het strand, met een waarde van 500.000 euro. Per 1 maart 2021 is een nieuw contract afgesloten. Voor 2022 betaalt de gemeente volgens de Begroting 450.000 euro voor het strandonderhoud.

De marktverkenning is uitgevoerd door de Stichting Rijk in Heemstede, inkoopclub voor overheden. Die stelt vast dat strandonderhoud specialistisch werk is: ‘Landelijk gezien zijn er minimaal 10 bedrijven die deze diensten kunnen voorzien, lokaal en geografisch gezien zijn dit er ongeveer 4…Er zijn belemmeringen om toe te treden tot deze markt, zoals bijvoorbeeld dure specialistische machines en noodzakelijke kennis van het strand.’

En ook: ‘De markt laat zich typeren als een aanbiedermarkt, door de geïsoleerde geografische ligging, en de tijdstippen (avond en vroege ochtend) waarop het werk wordt uitgevoerd…

…is gebleken dat deze marktpartijen in de algemeenheid weinig tot geen interesse hebben in deelname aan een Europese aanbestedingsprocedure. De procedure wordt als intensief en ingewikkeld gezien met een aanzienlijke
foutkans. Het afbreukrisico is daardoor groot. Alle marktpartijen geven aan interesse te hebben in voortzetting van de huidige overeenkomsten. Tegelijkertijd geven ze aan geen capaciteit, en dus interesse, te hebben in uitbreiding van de werkzaamheden in/voor andere gemeente.’

Met andere woorden: ze willen de opdrachten houden en gaan elkaar niet beconcurreren. Dit betekent dat drie mogelijke uitvoerders niet inschrijven: Nagel BV, Gebr. Paap en Schaddé Van Dooren. Sommige bedrijven hebben voor andere gemeenten strandonderhoud in uitvoering.

Comments are closed