VVD-politici trekken integriteit Puur-cheffin in twijfel

Paul Taverne en Henk Hoogervorst vinden dat Taetske Visser-Danser in de gemeenteraad niet had mogen stemmen over de behandeling van het document over ondermijning van de democratie met ondernemersbelangen. Ze weerlegt de beschuldiging.

Het betreft de stemmingen in de gemeenteraad van 13 juli 2021. Volgens Taverne en Hoogervorst was Visser-Danser betrokken bij de totstandkoming van dit document.

De fractievoorzitter van Puur Noordwijk ontkent de aantijging. Ze heeft immers gestemd voor een motie met als doel om betrokken onder ede te horen. Daar zou ze dan zelf ook bij horen en dus onder ede moeten verklaren in hoeverre ze bij de totstandkoming van het ondermijningsrapport of rapport Rijpstra-Oostermeijer.

Taverne en Hoogervorst behoren tot het collectief ‘Transparant bestuur Noordwijk’. Dit bestaat uit (voornamelijk) leden van CDA en VVD van wie de meesten ook ondernemer zijn: Hans Stol, De Raad Bouw / Paul Brandjes, Salman Ruimtelijk Advies BV / Victor Salman, Anthoro BV / Andries de Boer, Hans van Egmond, Paul Taverne, Prominent Inn BV / Henk Hoogervorst en Leny Scholten-Droog, alsmede Jan de Ridder.

Hoogervorst en Taverne hebben zelf met een bouwvergunning gebruik (of misbruik?) gemaakt van fouten in bestemmingsplan Zeewaardig. Ze waren er als de kippen bij om extra vierkante meters te benutten. We komen daar op terug.

Comments are closed