Woordvoerderschap D66-statenlid over Noordwijk ontnomen

D66 in de Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft begin 2020 haar statenlid Ton van Rijnberk (D66) het woordvoerderschap ontnomen over bouwkwesties in de gemeente Noordwijk waar hij eerder wethouder was.

Van Rijnberk (D66) had in januari 2020 schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten omtrent het bebouwen van de locatie Bronsgeest in Noordwijk, met een uitgebreid historisch relaas waarbij hij het CDA uitgebreid beschuldigde. Het CDA ging daar weer tegenin.

Twee van de beschuldigde personen, Victor Salman, destijds CDA-wethouder en later adviseur voor tal van particuliere bouwprojecten en Gerard Duijndam (VVD), slaan nu terug. Ze berichten dat de fractievoorzitter van D66 Zuid-Holland, in overleg met de overige fractievoorzitters van Provinciale Staten, Van Rijnberk het woordvoerderschap ontnomen wat betreft het bouwen in Noordwijk. Van Rijnberk gooide te veel met modder.

Salman deed met succes een beroep op de Wet openbaarheid bestuur (Wob) om stukken hierover bij de provincie op te vragen.

Comments are closed