Gemeente Noordwijk koopt theater De Muze

Probleem is werkelijk dat de lokale krantjes als De Noordwijker belangrijk nieuws niet opmerken. Zoals de aankoop van Theater De Muze door de gemeente Noordwijk en de hoge lasten voor het mooie theater.Uit het rapport het voorstel aan de gemeenteraad

7. Advies
Eigendomsoverdracht en subsidieverlening De Muze
1. De gemeenteraad voor te stellen het gebouw De Muze met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 in eigendom over te nemen van stichting De Muze Noordwijk voor € 293.136,- en de kapitaallasten van € 12.323,- per jaar te dekken binnen het kapitaallastenniveau van de
begroting 2018.
2a. De gemeenteraad voor te stellen de bestaande jaarlijkse reservering voor groot onderhoud van € 56.700,-, ten behoeve van het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP Theater De Muze 25 jaar 2018-2042), met € 47.050,- te verhogen tot € 103.750,-.
2b. De gemeenteraad voor te stellen de overige lasten in product 117, voor de exploitatie van
De Muze met de gemeente als eigenaar, te verhogen met € 92.950,- en de inkomsten te
verhogen met € 140.000,-.
Beslispunten 2a en 2b zijn samen budgetneutraal.
2c. in te stemmen met het vaststellen van een huurprijs ad. € 140.000,- per jaar voor het gebouw De Muze.
3. in te stemmen met het verlenen van een subsidie 2018 ad. € 402.725,- aan Stichting De Muze Noordwijk.
4. in te stemmen met het verlenen van een subsidie 2019 aan Stichting De Muze ad. € 408.766,-, inclusief index

Comments are closed