Carsten Hof mag integriteit bestuur Noordwijk handhaven

Carsten Hof (49) wordt de gemeentesecretaris van Noordwijk na de beoogde fusie met Noordwijkerhout. Hij begint per 1 januari 2019, maar wordt eerst 1 mei 2018 projectleider annex kwartiermaker van de fusie die al wordt bekokstoofd terwijl er nog geen goedkeuring voor is.

Hof is geboren en opgegroeid in Noordwijkerhout en woont met zijn gezin in Voorhout. “Ik kan niet wachten om te beginnen. Als gemeentesecretaris krijg ik de unieke kans om in mijn eigen Bollenstreek aan de slag te gaan met de ontwikkeling van de nieuwe gemeente Noordwijk, waar medewerkers, bestuur, inwoners en ondernemers trots op mogen zijn”, zo staat op de websites van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout.

Hof krijgt van doen met een gemeente Noordwijk waar vastgoed en horeca aan de touwtjes trekken en waar integriteit als gevolg daarvan al decennia een belangrijk onderwerp is, veel meer dan in het doorgaans fatsoenlijke bestuurde Noordwijkerhout.

Momenteel loopt er een onderzoek van Hoffmann Bedrijfsrecherche in verband met onoorbare toename van het aantal vierkante meters te bebouwen ruimte aan de kust. Eerder waren er talloze andere bouwkwesties.

Hof studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Leiden, was projectsecretaris bij het samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek gewerkt en laatst bij de gemeente Den Haag werkzaam, ondermeer als directielid van het Intern Dienstencentrum.

De aanstelling tot gemeentesecretaris moet formeel nog worden bekrachtigd door de nieuwe gemeenteraad. De keuze van de selectiecommissie was unaniem. De huidige gemeentesecretarissen Lia van der Pol (Noordwijk) en Theo Heijsteeg (Noordwijkerhout) krijgen per 1 januari 2019 van rechtswege ontslag.

Comments are closed