Het eigen belang van burgemeester Jan Rijpstra

Nu bepleit Jan Rijpstra plotseling het minder najagen van eigen belang. Een jaar terug kapittelde hij de journalist die faciliteren van eigen belang van vastgoed- en horecasector door zijn bestuur juist aan de de kaak stelde. Het kan verkeren.

Eigenbelang en opportunisme regeren ook in Noordwijk. Nu zei Rijpstra in zijn Nieuwjaarstoespraak 2018: ‘Het gaat om de samenleving, het leven met elkaar. Dat betekent dat het algemeen belang ook wel eens boven het eigen belang geplaatst mag en moet worden. Ik vind dat het hebben, hebben, hebben, en halen, halen, halen, te veel aanwezig is.’

Nu was dat een sneer naar Raymond Salman die procedeert tegen de gemeentelijke flitsfusie van Noordwijk en Noordwijkerhout: ’Ik heb recht, ik heb gelijk en ik procedeer’, enzovoort’’.

Een jaar geleden, in zijn Nieuwjaarstoespraak 2017 hakte Rijpstra juist onereus in bop degene die het najagen van eigen belang aan de kaak stelde. Noordwijk stelt zich op als sportgemeente bij uitstek, maar neemt het niet zo nauw met de sportiviteit van het eigen bestuur.

Op vizier, je houden aan de spelregels, de tegenstander en andere opvattingen respecteren en die open tegemoet treden; het kan er helaas niet vanaf bij de eerste burger van de sportieve gemeente. Wat jammer…

Comments are closed