Deal Ronnie van de Putte: cadeautje 25.000 euro; afwikkeling 30.000.000 nog verzwegen

De regionale krant LD hees in een commentaar alvast burgmeester Jan Rijpstra op het schild. Hij slaagde er immers in een deal te sluiten met Ronnie van de Putte. Maar niets is zo eenvoudig als het uitdelen van bouwvergunningen. Waar zijn de details, behalve een bespottelijk ‘jeugdfonds’?

De gemeente Noordwijk liet op 20 februari 2017 weten:

‘Gemeente Noordwijk, de NV Bever Holding en Muntendamsche Investeringsmaatschappij BV zijn tot een finaal vergelijk gekomen met betrekking tot de diverse juridische procedures inzake opgelegde lasten onder dwangsom en de invorderingsprocedure van de leges van het voormalig bouwplan Esplanade. De juridische procedures zullen worden beëindigd en de financiële afwikkeling heeft inmiddels plaatsgevonden.

Fonds voor de jeugd van Noordwijk

Daarnaast zullen de gemeente Noordwijk en voornoemde vennootschappen een fonds oprichten ten behoeve van de jeugd in Noordwijk. De precieze invulling van het een en ander zal nog nader worden uitgewerkt. De gemeente Noordwijk stort € 25.000,- in dit fonds en beide vennootschappen tezamen eveneens hetzelfde bedrag.

Hiermede is een einde gekomen aan langdurige juridische procedures hetgeen de verdere ontwikkelingen binnen de gemeente Noordwijk zondermeer zal bevorderen.’

Paar kanttekeningen:

1. Controlerende partij bij deze vastgoedbedrijven van Ronnie van de Putte is bouwconcern VolkerWessels.

2. In de serie in het Leidsch Dagblad over vergaande beïnvloeding van de politiek in Noordwijk door vastgoedbelangen in de afgelopen decennia is de geschiedenis met Van de Putte beschreven. Hoe is het precies afgelopen met de boetes?

3. Onder het vorige College van B&W is een enorme fout gemaakt met bestemmingsplannen. Uit genoemd artikel: Boeiender was de plotseling aan het licht gekomen fout met bestemmingsplannen voor een van de pleinen in bezit van Van de Putte. Voor dit Palaceplein (‘Gat van Palace) bleken bouwrechten met vernieuwing van bestemmingsplannen in 2013 verhoogd te zijn met ruim 6.000 m2 naar een kleine 17.000’. Foutje, bedankt en Van de Putte schonk nog eens vol: bij 6.000 euro per m2 ruim 35 miljoen euro cadeau. Met een bouwhoogte van 29 meter, ook aanzienlijk boven de ooit zo hard verdedigde 26 meter van de vuurtoren.

Blunder van de externe deskundige en ambtenaren en van verantwoordelijk wethouder Leon van Ast? Of zat er meer achter? Geruchten te over, maar elke aanwijzing voor malversatie ontbreekt.

Ook de beschrijving van restaurants en dancings in dit deel is aanzienlijk verruimd. Tot verontwaardiging van de betrokken wijkvereniging.

De VVD, die de fout ontdekte na een tip van een betrokkene, wilde de gemeenteraad de zaak laten onderzoeken, maar B&W trok dit onderzoek naar zich toe. Wat op begrijpelijke kritiek stuitte van VVD-voorman Roberto ter Hark: ‘Kwalijk gevalletje slager keurt het eigen vlees.’

Wethouder Hans Bakker (Puur Noordwijk) wil ondertussen doorgaan met Bever Holding en VolkerWessels om bouwplannen te smeden. Dick Gutlich (D66) die recent met succes bemiddelde bij Hotels van Oranje, houdt z’n vingers gekruist: ‘VolkerWessels staat bekend als een degelijke en betrouwbare partij en ik hoop dat dit een goede invloed heeft op Van de Putte, want we hebben al te veel ellende en conflicten met die man meegemaakt.’

De vraag is nu: hoe is dit afgehandeld? Wordt er gebouwd volgens het uitgebreide bestemmingsplan? Nog steeds is de oorzaak van de fout niet duidelijk na maandenlang onderzoek?

Zolang de details niet bekend zijn, kun je burgemeester jan Rijpstra niet op het schild hijsen. Bovendien is het nooit een kunst om bouwvergunningen af te geven. Politieke cadeautjes vereisen geen moed. Dat Jeugdfonds is in dit licht bespottelijk.

Comments are closed