Rectificatie artikel over Noordwijk Zelfstandig

Door RDW Advocaten is onder dreiging van een dure juridische procedure op verzoek van de heer Hoogervorst de volgende rectificatie gevorderd:

“RECTIFICATIE artikel over Noordwijk Zelfstandig

In een op de websites www.mijnnoordwijk.nl en www.leugens.nl verschenen artikel met de titel “Italiaanse toestanden met De Noordwijker en Noordwijk Zelfstandig”, is door mij kritiek geuit op de media-aandacht die Noordwijk Zelfstandig in De Noordwijker van dinsdag 25 februari 2014 heeft gekregen. Daarbij is door mij de suggestie gewekt dat voor de redactionele artikelen op de pagina’s 1,3 en 5, alsook voor de advertentie op pagina 11 van deze editie van De Noordwijker door Noordwijk Zelfstandig zou zijn betaald. Nadere informatie heeft evenwel geleerd dat deze suggestie onjuist is en dat de artikelen op de pagina’s 1,3 en 5 wel degelijk redactionele artikelen zijn, waarvoor door Noordwijk Zelfstandig niet is betaald. Het artikel op pagina 11 blijkt volgens deze informatie als advertentie te zijn geplaatst door Noordwijk Nieuws.nl. Deze advertentie is niet op verzoek of op initiatief van Noordwijk Zelfstandig geplaatst en zij heeft daarvoor dan ook niet betaald.
Hetgeen in mijn artikel is gesuggereerd is dan ook onjuist en ten onrechte is door mij dan ook een parallel getrokken met de mediamacht van Silvio Berlusconi. Ik bied hiervoor mijn verontschuldigingen aan.

Peter Olsthoorn”

Toelichting: betreffend artikel, dat onder dit artikel volgt, is aangepast. In dat artikel werd niet geschreven dat Noordwijk Zelfstandig redactiepagina’s had betaald, maar wel de advertentiepagina’s 11, 12 en 13 met ondermeer de positieve aandacht voor Noordwijk Zelfstandig. De financier van deze pagina’s maakt zich niet bekend.
Pagina 2 in De Noordwijker was wel een advertentie van Noordwijk Zelfstandig, de redactiepagina’s 1,3 en 5 wwaren ook grotendeels ingeruimd voor redactionele artikelen over Noordwijk Zelfstandig.

Comments are closed