Poging Ronnie van de Putte uit te roken

De gemeente heeft het zwaar met de projectontwikkelaar, maar vuurt nieuwe salvo’s af.

De gemeente Noordwijk heeft beslag laten leggen op het pand Zeereep 4, een bungalow in handen van NV Bever Holding van projectontwikkelaar Ronnie van de Putte.
Dat is de man van de uitspraak ‘het is mijn Noordwijk”. De gemeente vindt dat Noordwijk niet van Van de Putte is, maar de man beschikt over cruciale grondposities die de gemeente nodig heeft om aan zee de boel te kunnen opknappen en uitbreiden.
Recent poogde de gemeente een rechtszaak te forceren, maar tevergeefs. Nu volgt de beslaglegging van Zeereep 4 de samenhangt met de verpaupering van pand Zeereep 11, ook van Bever Holding. Dit is aangemerkt als zogenaamde ‘shameplek’.
Eerder legde de gemeente Noordwijk beslag op het pand van de voormalige drukkerij, eigendom van de Muntendamsche Investerings Maatschappij, een tweede bedrijf van Van de Putte.
De gemeente poogt de man met harde hand te dwingen mee te werken aan, op de eerste plaats, de restauratie van een restaurant onder de vuurtoren dat verpauperd is.

Comments are closed