‘Noordwijk spant het paard achter de wagen’

“Beachparty’s veroorzaken nodeloos veel geluidsoverlast en na afloop blijft het strand vuil en bezaaid met glasscherven achter”, schrijft de Noordwijkse burger Joop Duindam in een ‘open brief’ die we hierbij publiceren.


Aan:
de Burgemeester van Noordwijk,
De weledele heer H.H.M. Groen
Postb. 298
2200 AG Noordwijk

Open brief aan de Burgemeester van Noordwijk

Noordwijk, 9 augustus 2009

Geachte Burgemeester,

Ik heb het u vaak horen zeggen en in beleidsnota’s gelezen, Noordwijk zet in op kwalitatieve groei en in veel mindere mate op volume ontwikkeling !

Noordwijk moet vooral geen Zandvoort of Scheveningen worden maar zijn stijlvolle, charmante en ingetogen karakter behouden

Ik wil het graag geloven maar wat valt het tegen.

De voornemens zijn prachtig, op papier klopt het allemaal maar in de praktijk lijkt het tegendeel te worden bereikt.

Als inwoner wil ik graag voorbeelden geven, waaruit blijkt dat het beleid juist leidt tot volume groei en niet tot de gewenste kwaliteitsverbetering.

In de Nota strandbeleid Noordwijk, staat, ik citeer: ”de factor strand bepaalt grotendeels het imago van Noordwijk als kust- en badplaats”, en bij het in stand houden hiervan wordt gestreefd naar een goede balans tussen economie en ecologie.

En dan volgen voor mij, in de overigens uitstekende nota, twee onbegrijpelijke maatregelen die het tegendeel bewerkstelligen:

Ten eerst mag iedere strandpaviljoenhouder nu 3 activiteiten organiseren waarbij de normaal geldende geluidsnormen niet van toepassing zijn

En ten tweede wordt de maatvoering van de strandpaviljoens opgerekt tot een maatvoering die rechtstreeks lijkt te zijn overgenomen uit Scheveningen en Zandvoort.

Wat zijn de gevolgen hiervan? Vindt er een evaluatie plaats. Is er nog een weg terug?

Wat de gevolgen zijn op de Koningin Astrid Boulevard en voor het strand aldaar hebben de bewoners en bezoekers aan het strand inmiddels aan den lijve ondervonden.

Op, wat vroeger het stille gedeelte van het strand van Noordwijk was, zijn nu nog zes,in de toekomst waarschijnlijk 7 strandpaviljoens .

Die organiseren 6 keer 3 feestjes, dat zijn 18 feestjes. Dat doen die paviljoens natuurlijk niet in de winter. Dat betekent dat er in de zomer de bewoners heel veel weekenden in de herrie zitten en dat met instemming van de gemeentelijke overheid.

De geluidsinstallaties worden al in de middag op volle sterkte uitgeprobeerd. Alhoewel in de vergunningverlening melding wordt gemaakt van een testmoment vertaalt zich dat in de praktijk dat na 13.00 uur de muziek niet meer uitgaat en op het niveau van 80 tot 85 db aan blijft staan tot einde feest.

Hoe zou u het vinden als u regelmatig in uw achtertuin zo getrakteerd wordt op geluidsoverlast. Ik overdrijf niet als ik zeg dat dit geluidsgeweld door merg en been gaat.

Overdag blijft het strand leeg, de bewoners vluchten weg en de feestgangers waarvoor al dat gedoe bedoelt is, die komen nu eenmaal wat later, zo tegen tienen ’s avonds.

Heel veel jongelui, komen dan vanaf de Grend met het bierflesje of breezertje in de hand aanlopen.

We hebben nu twee feesten achter de rug, en nog een te gaan op 15 augustus. Het zal wel een herhaling van zetten worden.

Wat zijn de gevolgen van het strandbeleid tot nu toe?

Ontegenzeggelijk zullen er veel feestgangers plezier hebben, er wordt erg veel gedronken, gerookt en gedaan wat schijnbaar bij dit soort feesten normaal is. Echt kwaliteit kan ik het niet noemen.

Inmiddels durf ik mijn kleinkinderen niet meer op blote voeten op het strand te laten spelen.
Het strand is vies, ligt vol met glasscherven, peuken, condooms, blikjes, bah. Ik geloof best dat van der Putten zijn best doet om het op te ruimen maar het is bijna onbegonnen werk.

De strandhuisjes die zo leuk bedacht waren als kwalitatieve toevoeging voor mensen die willen genieten van de ondergaande zon, in slaap vallen bij het ruisen van de zee, wakker worden op een schoon en leeg strand, komen bedrogen uit. De werkelijkheid is immers heel anders, ergernis over geluidsoverlast, huilende kinderen en dat voor heel veel geld.

Nee, het gevolg van het ingezette strandbeleid zijn boze bewoners, teleurgestelde bezoekers van het strand overdag en een handjevol overlast veroorzakende feestvierende jongelui.

Om het strand, de trekpleister van Noordwijk te laten zijn en blijven is een beleid en promotie
gericht op strandbeleving nodig.

Goed verzorgde strandpaviljoens, welness-achtige activiteiten, fitness op het strand, spelen voor kinderen, beachvolleybal, verhuur van zeilboten en kano’s en er kan nog zoveel meer.

Een beleid dat gericht is op exploitatie van de avond en nacht zal automatisch leiden tot leegloop overdag, het is de verkeerde focus.

Ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt dat ik mijn zorgen op deze manier heb kenbaar gemaakt.

Met vriendelijke groeten, een verontruste Noordwijker,

Joop Duindam

Kopie aan gemeenteraad
Kopie aan Buijze pers

Comments are closed