Gemeente wil fatsoenlijk communiceren

‘Van Ambitie naar doen’. Onder die naam heeft het gemeentebestuur van Noordwijk een communicatieplan opgesteld.

Teneinde de beeldvorming van Noordwijk en het Noordwijkse bestuur te verbeteren maken we werk van de
verbetering van de communicatie en samenwerking met burgers, bedrijven, instellingen en de omliggende
regio….

“De communicatie met burgers, instellingen en bedrijfsleven wordt geïntensiveerd en geprofessionaliseerd. Er zullen protocollen worden geformuleerd voor de communicatie rond ruimtelijke projecten.”

Wethouder Ton van Rijnberk licht het toe in een lokaal krantje deze week: “Dat gaat dus verder dan een mooi krantje maken of een aardige informatieavond beleggen…In feite gaat het om het totale gedrag van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie in brede zin…

Een werkgroep uit de gemeenteraad gaat zich bezinnen op een nieuwe manier van raadscommunicatie en op de rol van de raad bij burgerparticipatie. Het college van B en W gaat rondom belangrijke dossiers een repertoire aan bestuursstijlen hanteren. Eike bestuursstijl zal precies duidelijk maken hoeveel invloed de burger krijgt op plannen en maatregelen die in de maak zijn.”

Wat details staan ook online. Er moet nog geld voor komen, want het volstaat niet dat de gemeente zelf eerlijk communiceert, er moeten mannetje en vrouwtje komen die de boodschappen mooi gaan verpakken.

Maar dat, best gemeentebestuur, is niet ‘beter communiceren’. Dat moet je zelf doen. Niet van de daken roepen dat je hier wel even 1,6 miljard euro zal investeren over de hoofden van de bewoners heen, maar een toontje lager zingen en op tijd wat meningen vragen.

Nu de PVV hier in Noordwijk (vertegenwoordigd door de partij JES, ofschoon die eerst de lokale partij van Rita Verdonk was, wat maakt het uit?) de grootste partij is geworden ontstaan er kennelijk zorgen.

Die overloop naar de PVV van een kwart van de mensen hou je niet tegen. Net als in Urk en Volendam vallen hier geen moslims te bekennen of het moet in de vroege uren zijn als schoonmaker om te poetsen voor de welgestelde toeristen.

Maar goed, die communicatie verbeteren: goed plan, Ton van Rijnberk. Maar trek er geen geld voor uit. Doe het gewoon zelf, fatsoenlijk regeren zodat er niets te verbergen is en netjes vertellen wat je doet.

Dan komt het wel goed, toch?

Comments are closed