(Nog) geen mausoleum voor Jan van den Broek

“Burgemeester Harry Groen is er, ondanks een hartstochtelijk pleidooi, niet In geslaagd de gemeenteraad van Noordwijk te winnen voor zijn voorstel om Jan van den Broek, eigenaar van o.a. de Digros supermarkten, toe te staan een eigen familiegraf op diens landgoed aan de Gooweg 38 te realiseren.”


Uit het lokale door de VVD van burgemeester Groen gedomineerde huis-aan-huis sufferdje van het najaar van 2008. Bij de hoofdelijke stemming staakten de stemmen, 9 om 9 zo staat in het verslag dat enkele loftuitingen aan het adres van de burgervader bevat.

Tenslotte weet deze de belangrijke personen te geven waar ze recht op hebben gezien hun uitzonderlijke prestatie in het ondermaanse. Zo kreeg Martin Schröder. Oprichter van Martinair, bij zijn komst naar Noordwijk een paar jaar geleden een vorstelijke ontvangst op het gemeentehuis. Dat Schröder gezien het met voeten treden van het bestemmingsplan ter plekke mogelijk als illegaal woonachtig beschouwd kan worden (zijn bovenste verdieping van het complex aan de Astrid Boulevard had als woonlaag niet gebouwd mogen worden) werd voor het gemak maar even vergeten.

En dus ook een ‘hartstochtelijk pleidooi’ van Harry Groen voor Jan van den Broek opdat deze niet tussen de gewone stervelingen begraven hoeft te worden. Waarom ook niet, laat iedereen fijn in zijn tuin begraven worden. En wie die niet bezit gecremeerd, had die maar harder moeten werken voor een tuin. Het spaart ruimte.

Nix ten nadele van Jan van den Broek, wan tik haal tweewekelijks mijn boodschappen bij zijn supermarkt. Maar dit was een curieus voorstel, het ‘Aanwijzen gedeelte perceel Gooweg 38 als bijzondere begraafplaats’, dat wil zeggen perceel kadastraal Noordwijk sectie M, nr. 3164 aan te wijzen als bijzondere begraafplaats.

“Aanvrager wil zichzelf en een aantal nog niet gespecificeerde familieleden te zijner tijd ter aarde laten bestellen in een op zijn terrein op te richten grafkelder….

In de Inspectierichtlijn Lijkbezorging wordt een terughoudende houding aangenomen ten aanzien van het aanwijzen van een eigen terrein van een particulier als (bijzondere) begraafplaats. Indien toch tot aanwijzing van een bijzondere begraafplaats op eigen terrein wordt overgegaan, dan moet er volgens de Inspectie bij de aanvrager meer zijn dan een simpel verlangen om dit toe te staan…

Bij de aanvrager leeft een diepe wens ten aanzien van het realiseren van een begraafplaats op zijn eigen grond. Aanvrager voelt zich bovendien in hoge mate verbonden met Noordwijk en met zijn perceel…

Aanvrager heeft zich ten doel gesteld om te zijner tijd zichzelf en maximaal 7 familieleden op deze
locatie ter aarde te laten bestellen. Om het beheer van de begraafplaats feitelijk en in financiële zin veilig te stellen, is de aanvrager van plan om een stichting in het leven te roepen met voldoende fondsen om zo het deugdelijk beheer te waarborgen…

Uit gesprekken met de aanvrager is gebleken dat hij voornemens is om een grafkelder te realiseren met daarboven een mausoleum die wordt omgeven door een muur, zodat het geheel wordt ontrokken aan het zicht.”

Uiteindelijk is het voorstel dus niet aangenomen. De Van den Broekjes zullen zich door gemeentelijke wormen moeten laten aanvreten…Howel, het voorstel wordt opnieuw geagendeerd in 2009, zo liet de gemeente Noordwijk zojuist keurig weten.

Comments are closed