Harde strijd tussen projectontwikkelaar en bewoners De Zuid

Vele maanden al woedt er een heftige strijd tussen bewonersvereniging De Zuid en projectontwikkelaar Tissoni over te bouwen appartementencomplex Admiraliteit aan de Astrid Boulevard in Noordwijk. Dat moet komen op de plaats van het voormalige hotel Zee en Duin. Partijen probeerden begin november 2006 de patstelling te doorbreken.

Zee en Duin staat al vele jaren leeg. Een kleine twee jaar terug is het pand plus de grond gekocht door Tissoni BV. Dit is een projectontwikkelaar in Nijmegen, eigendom van de steenrijke industrieel Frits Terwindt.
Tissoni verkreeg in 2005 een bouwvergunning van de gemeente Noordwijk voor appartementencomplex Admiraliteit. Omwonenden, gesteund voor bewonersvereniging De Zuid, kwamen in verzet. Ze merkten op dat het gebouw vijf woonlagen had, terwijl volgens het bestemmingsplan vier woonlagen zijn toegestaan. Ze kaartten de verlening van de bouwvergunning aan bij de commissie Bezwaarschriften van de gemeente Noordwijk. In een uitgebreide zitting, waarin onder meer Martin Schröder, oprichter van Martinair en woonachtig naast het beoogde pand, het woord voerde tegen de bouw.
De bezwaarden hadden succes met hun actie. De Commissie Bezwaarschriften oordeelde dat de gemeente ten onrechte haar eigen bestemmingsplan met voeten had getreden. Daarbij trad naar voren dat de gemeente dit al ruim tien jaar doet. Het bestemmingsplan staat immers toe dat een kap wordt gebouwd op de appartementsgebouwen. Deze kap is echter niet bedoeld als woonlaag, maar voor faciliteiten als bijvoorbeeld verwarmingsketels.
De uitspraak betekende dat vele bouwvergunningen aan en rond de Astrid Boulevard ten onrechte waren verstrekt, inclusief die voor het pand Zonnewende. En op die bovenste verdieping onder de kap woont, toevallig, de heer Schröder.
De gemeente legde het besluit van de Commissie Bezwaarschriften echter naast zich neer. De gemeente vreesde een grote claim van Tissoni en zag haar beleid doorkruist om extra woonlagen onder kappen ook in de toekomst toe te staan.
Daarop begon De Zuid juridische procedures om de bouw tegen te houden. Dit was tegen het zere been van Tissoni die vervolgens de bestuursleden persoonlijk aanklaagde bij de rechtbank Den Haag. Daarmee werden de bestuursleden persoonlijk op kosten gejaagd en in het nauw gebracht. Hoewel ze hun zaak wonnen was de sfeer met Tissoni vertroebeld.
Teneinde uit de patstelling te geraken stelde burgemeester Groen een nieuw ontwerp voor. Dat kwam er, van de Noordwijkse architect Hans van Egmond.
Hij presenteerde zijn ontwerp afgelopen week voor omwonenden in De Baak aan de boulevard. Het was, zei Van Egmond, nog een ruw ontwerp, om bij kritiek nog aanpassingen te maken.
Het ontwerp is in lijn met de nieuwe bouwstijl die Noordwijk heeft gekozen, ook voor verfraaiing van de Wilhelmina Boulevard. De bewoners van De Zuid waren zeer te spreken over het ontwerp dat een stuk bescheidener oogde dan dat van de oorspronkelijke Admiraliteit. Ook de naam was veranderd, in ‘Zee en Duin’ van het huidige hotel ter plekke.
Spoedig ging de discussie echter over de vijfde woonlaag, die, onder de kap, is gehandhaafd. Burgemeester Groen noemde de bewoners die namens De Zuid dit aankaartten ‘benepen’. Op kritiek dat Groen zich achter projectontwikkelaars opstelt in plaats van achter Noordwijkers, beet hij een criticaster toe: “Dan moet u op een andere partij stemmen.”
Zo verhardden de standpunten. Drie vragen resteren: vindt De Zuid het nieuwe ontwerp fraai genoeg om de vijfde woonlaag door de vingers te zien? Wat betekent dit voor toekomstige bouwplannen aan de boulevard? En maakt Tissoni te weinig winst met vier woonlagen, en wie betaalt dan de schade?
Kortom: de heftige kwestie wordt vervolgd.

Comments are closed