Verkiezingen op 7 maart; Buijze Pers helpt VVD

Geeft MijnNoordwijk een stemadvies? Die vraag kregen we voorgelegd, evenals enkele malen de vraag of de maker zitting wil nemen in de gemeenteraad.

Beide vragen krijgen een negatief antwoord. Tijdgebrek, helaas. Meer dan ooit heeft de samenleving behoefte aan journalistiek onderzoek, ofschoon de interesse daarvoor afneemt omdat er steeds meer vertier wordt geboden in de media. Dat is een vreemde paradox.

Indien u zuiver bestuur belangrijk vindt en een keuze voor het dorp en haar bewoners in plaats van exploitatie daarvan door enkele profiteurs, kunt u aan de hand vanonder meer de verslagen op deze site zelf uw voorkeur wel bepalen. Het is in elk geval belangrijk dat u gaat stemmen.

Want ik vind het hartverwarmend dat, bijvoorbeeld gisteren – zaterdag 4 maart – er zoveel burgers de kou trotseren om politiek actief te zijn voor hun partij. De betrokkenheid is groot en hopelijk vertaalt zich dat naar actieve, waarachtige politiek in de komende jaren. Het is leuk dat deze site, hoe beperkt van opzet, bij politici zo bekend is en geringe maar noodzakelijke invloed heeft

Opvallend is altijd weer dat mooie beloften de overhand hebben en vrijwel geen enkele partij keuzes durft te poneren ten koste waarvan hun keuzes zullen moeten gaan. En de lokale pers is helaas niet in staat om dit kritisch over het voetlicht te brengen.

Integendeel, De ‘Weekendkrant’ van de dominante lokale bladenuitgever Buijze Pers maakte het bont door gisteren op de vóórpagina een advertentie van de VVD – de partij van burgemeester Groen – precies als tekst van de krant op te nemen, met in hele kleine letters daar I.M. boven. De kop: “Onderzoek wijst uit: Noordwijker kiest VVD! Met als tekst beginnend: “Noordwijk – Naar is gebleken zullen de inwoners van Noordwijk op 7 maart weer massaal naar de landelijke politieke partijen terugkeren. Een onderzoek van bureau C&R onder een representatief deel van de bevolking heeft dit aangetoond.”

In plaats van goed inzicht te bieden bedriegt uitgever Buijze zijn publiek. Goed, we twijfelden al aan de objectiviteit van Buijze Pers en het is altijd eenvoudig als de uitgever zelf even wat bewijs levert dat hij niet deugt.

De maker van deze site gaat stemmen op een politicus die zich heeft ingezet voor het onderzoek om de waarheid boven tafel te krijgen van de financiële malversaties in Noordwijk. We zien met lede ogen dat bekwame raadsleden de politiek verlaten, ook al uit tijdgebrek. Het noodzakelijke tegenwicht tegen B&W en ambtenarij komt daarmee nog meer op de tocht te staan.

Comments are closed