Groen wil streep onder verleden

Harry Groen, burgemeester van Noordwijk, bepleitte tijdens de contactavond van de gemeenteraad met burgers op 24 oktober 2005 voor een streep onder het verleden met haar integriteitkwesties.

De toespraak van Groen was opmerkelijk in meer opzichten. Zo zei hij over de kwestie Recht door Zee dat die goed was afgehandeld en dat het goed was dat die politieke consequenties had gehad. Maar was het niet de burgemeester zelf die eerder in het Leidsch Dagblad zei dat hij het vertrek van wethouder Duijndam onnodig vond? (zie MijnNoordwijk-artikel).

Ook opvallend was de opmerking van Groen dat hij persoonlijk de integriteit van nieuwe wethouders zal gaan beoordelen. Dat is boeiend gezien de problemen met integriteit van burgemeester Groen zelf, en de voorkeuren die hij uit in omgang met burgers van Noordwijk. Zo mocht recent nog de ex-voorzitter van Martinair, Martin Schröder, een uitgebreide persoonlijke ontvangst van Groen genieten op het gemeentehuis daar hij in Noordwijk kwam wonen.

Voorts pleitte Groen er maandagavond nogmaals voor om onder de ellende die ten grondslag lag aan de rapporten zoals Recht door Zee snel een streep te trekken en verder te gaan met de toekomst. Groen is nieuw in Noordwijk en wil uiteraard graag met schone lei beginnen, maar de vraag is niet of hij dat wil maar de burgers die er al langer wonen. Die hebben een prijs moeten betalen in de vorm van minder belastingen en/of verlaging van subsidies.

Groen vindt dat de zaak met de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart aanstaande geen rol meer mag spelen. Curieus, want was het niet veruit de belangrijkste kwestie uit de afgelopen jaren waarop burgers hun gemeenteraad mogen afrekenenen in 2006?

Comments are closed