De hele waarheid graag

Noordwijk kwam met vernietigende rapporten over gemeentelijke besluitvorming. De inkt was nog niet droog of de burgemeester begon te sussen. Maar de hamvraag is nog niet opgeworpen.
Nog voor de gemeenteraad zich uitsprak over de rapporten liet burgemeester Groen in de plaatselijk pers – kritiekloos als ze niet zelden moet zijn om gemeentelijk nieuws en advertenties te blijven ontvangen – optekenen:

“Volgens burgemeester Groen geven de naar boven gehaalde gegevens absoluut geen aanleiding om aan gerechtelijke vervolging te denken.”

Het is niet aan een burgemeester om daar uitspraken over te doen, zeker niet alvorens de gemeenteraad heeft gesproken. Bij aanvang van de vergadering wist de eerste burger van Noordwijk ook het volgende al: “We eindigen vanavond met een bevrijding van een oude politieke cultuur.”

Inmiddels is genoegzaam duidelijk dat Groen ongelijk had. Bevrijden van een cultuur doe je namelijk niet in één avond, als dat binnen een generatie zal mogelijk zou zijn. Professor Van de Heuvel pleitte er op 5 mei 2004 bij de presentatie van zijn rapport voor om eventueel nader onderzoek goed te formuleren. Immers, zei Van de Heuvel, uit de vigerende onderzoeken was het waarom van de gewraakte besluiten niet duidelijk geworden.

Met andere woorden: met welke oogmerken waren die besluiten genomen? Of om een stap verder te gaan: als die besluiten niet ten voordeel strekten aan de gemeenschap namens wie de politici besluiten mochten nemen, aan wie of welke instanties dan wel? De bevolking van Noordwijk heeft recht op nader onderzoek, wellicht door een officier van Justitie.

De kans is groot dat er niets boven tafel komt bijvoorbeeld omdat bewijzen zijn vernietigd en de hoofdrolspelers elkaar de hand boven het hoofd zullen houden. Ook kan er ook gewoon sprake zijn geweest van geklungel, wat vaak het geval is bij schandalen in dit land. De burgemeester weet daar met zijn laakbaar handelen in het verleden alles van.

Maar ook als het slechts onhandig gesjoemel in de marge betrof van een netwerk van CDA-politici en geen zelfgewin voordelen voor bepaalde bedrijven een personen noch opzettelijk bedrog, dan nog heeft de bevolking recht op de volledige waarheid.

Comments are closed