Alle posts in Politiek algemeen

Carsten Hof mag integriteit bestuur Noordwijk handhaven

Carsten Hof (49) wordt de gemeentesecretaris van Noordwijk na de beoogde fusie met Noordwijkerhout. Hij begint per 1 januari 2019, maar wordt eerst 1 mei 2018 projectleider annex kwartiermaker van de fusie die al wordt bekokstoofd terwijl er nog geen goedkeuring voor is. (more…)

Salman: fusiegedrag Noordwijk tart Grondwet en democratie

De Tweede Kamer en de Eerste Kamer moeten nog besluiten of de fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerthout doorgang kan vinden. Maar de gemeenten zelf handelen alsof dit een wassen neus is. De democratie wordt met voeten getreden, vindt opposant Raymond Salman. (more…)

Het eigen belang van burgemeester Jan Rijpstra

Nu bepleit Jan Rijpstra plotseling het minder najagen van eigen belang. Een jaar terug kapittelde hij de journalist die faciliteren van eigen belang van vastgoed- en horecasector door zijn bestuur juist aan de de kaak stelde. Het kan verkeren. (more…)

‘Alsnog referendum over fusie Noordwijk en Noordwijkerhout’

Volgens actievoerder Raymond Salman blijkt klip en klaar uit een brief van Binnenlandse Zaken dat er alsnog een referendum kan komen. (more…)

Megaplan Huis ter Duin maakt einde aan parkeerprobleem en dorpsrust

Een parkeergarage met 1.700 plekken en een permanente ruimte voor exposities, conferenties en popconcerten aan het strand. Dat willen Noorlander Groep en gemeente Noordwijk bouwen in het duin voor Hotel Huis ter Duin.

Tijdens een wellicht historische avond voor de gemeente in de prachtige Kapel aan Zee mocht de bevolking gisteren kennisnemen van de gemeentelijke plannen om de Wilhelmina boulevard en pleinen op te waarderen en parkeerproblemen op te lossen. Samengevat: auto’s onder de grond en grotere pleinen en ruimtes bovengronds.

Met als centraal element: een gigantische drielaags parkeergarage tussen Hotel Huis ter Duin en het strand, waarvan de bovenste etage met zicht op zee ook permanent te gebruiken is voor beurzen, feesten, (pop)concerten en conferenties.

Dat kost tenminste 60 miljoen euro, te verdelen tussen de gemeente en Noorlander Groep, de eigenaar van Hotel Huis ter Duin. Bovendien wordt verwacht dat de overheid (Hoogheemraadschap) de ‘dijk in duin’ zal doortrekken ter bescherming van de nieuwe megagarage.

De gemeente presenteerde het als Plan A en staat erachter. De grote beelden ervan hadden al als opschrift ‘Noorlander Groep’, en de familie nam na afloop van de gemeentelijke presentatie zelf de nadere uitleg voor haar rekening. Het is een innovatief plan waarbij zowel aan de noordzijde van het hotel aan het Palaceplein als aan de zuidzijde een in-en uitgang voor de auto’s en publiek moeten komen.

Economisch en ruimtelijk biedt uitvoering van dit plan grote voordelen, maar op deze schaal is die ook een grote, definitieve aanslag op de rust van het dorp en het strand Noordwijk. De aan- en afvoer van 1.700 automobielen in veelal korte tijd betekent een aanslag op de straten in het dorp, om nog niet te spreken van het vele vrachtverkeer dat nodig zal zijn is om de spullen voor de evenementen aan en af te voeren.

Bovendien moet je je afvragen hoe lang het nog zo is dat burgers voornamelijk de kosten van voorzieningen dragen – bijvoorbeeld onderhoud van het strand – en enkele ondernemers er hun bankrekeningen mee spekken. Ze maken – gelukkig – reeds mooie winsten, ook de Noorlander Groep met Huis ter Duin. Gemeentelijke belastingen voor burgers blijven stijgen.

Groot voordeel is het open overleg dat mogelijk is met de familie Noorlander en gisteren ook begon. Haar nette opstelling is van een geheel andere orde dan het gebrek aan fatsoen dat de eigenaren Bram Mol en Charles de Boer – grapje: de Jacobse en Van Es van Noordwijk – etaleren rond de bouwplannen van hun appartementen- en hotelcomplex Hotels van Oranje.

Dan wordt de vraag: kun je op een veel bescheidener schaal dit plan Huis ter Duin uitvoeren met flinke restricties op de exploitatie om de overlast in te perken, passend bij Noordwijk? Met voorafgaand de vraag|: moet je dit wel willen bij het mooist gelegen grote hotel van Nederland?

Ook voor de familie Noorlander zelf, die sinds enkele jaren een groot, fraai restaurant op het strand zelf heeft, plus een restaurant aan de landzijde. Is genoeg ook een keer genoeg? Hoe ver gaat de economische exploitatie en verpretparkisering van natuurgebied aan de kust? En hoe belangrijk is het publiek belang nog voor de overheid?

De gemeentelijke plannen beogen ook een grote vernieuwing van het al decennia aftandse Vuurtorenplein, een mooier Palaceplein – zonder parkeerterrein en nieuwsbouw waar nu parkeerterrein Wantveld is gevestigd met daaronder een grote parkeergarage. De ambities zijn hoog bij het College van B&W dat gisteren voltallig aanwezig was om met burgers te praten over de plannen.

De beloofde grote maquette ontbrak helaas bij de levendige presentatie van alle plannen, waardoor ook de beoogde hoogbouw van Hotels van Oranje niet zichtbaar werd. Wat zal daar de reden van geweest zijn?

Politieke beerput Noordwijk deels gedempt

Leon van Ast neemt afscheid met dubbel gevoel.

(more…)

Italiaanse toestanden met De Noordwijker en Noordwijk Zelfstandig

Nieuwe politieke partij adverteert en krijgt redactiepagina’s cadeau. Hoezo Berlusconi?

(more…)

Heijmans botst met gemeente Noordwijk

Bonje over nieuwbouw van woningen, geheimhouding en verkiezingen. (more…)

Puur Noordwijk adverteert met afrekening

Waar zie je dat nu in de politiek? Een partij komt een half jaar na de verkiezingen met een verantwoording van de beloften. (more…)

Groen vooral verdedigd, maar niet breed vertrouwd

Zo de lokale bladen in Noordwijk al aandacht besteden aan het Telegraaf-artikel over burgemeester Harry Groen, dan is het vooral in verdedigende zin. Maar niet iedereen is het oneens met de felle teneur. [More...]

Het opvallendst is het totaal negeren van de kwestie door Het Witte Weekblad, toch een zustertitel van De Telegraaf. Geen woord over ‘Ondernemers verdenken burgemeester Harry Groen van gesjoemel’.
Grappig is de response van Weekendkrant/Zeekant van Buijze Pers. De krantjes publiceren de ene na de andere plaat van ‘Harry Foto’. Ook uiterlijk heeft Groen wat weg van de onvergetelijke wethouder Hekking van Juinen:

En de gemeente betaalt mee aan de publiciteit met ondermeer de pagina’s grote gemeenteadvertenties.

Weekendkrant opent dus met ‘Ridderorde voor Noordwijkse projectontwikkelaar – Ab van der Wiel geëerd als geldgever voor kunst en cultuur’. Dat is die Ab van der Wiel die in De Telegraaf wordt genoemd als maatje van Groen in duistere zaken. Veel leuker kan het toch niet worden?

De enige krant die er serieus op ingaat is ‘De Noordwijker’. Die deed een rondje door het dorp en stelt met zekerheid vast: ‘Noordwijkers verontwaardigd over smaadartikel Telegraaf’.

De krant vroeg de schilder van de boot van Harry Groen, de hoteleigenaar van Oranje en de chef van Horeca Nederland. Zij vinden het artikel schandelijk en verdedigen hun burgemeester.

Alleen Lenie Scholten-Droog van hotel De Branding houdt vindt het artikel in De Telegraaf ‘volledig juist’. Ze zegt niet de bron te zijn van veel van wat is beweerd.

Van der Wiel eist dat zij haar woorden terugneemt in De Telegraaf en dreigt met juridische stappen.

De Noordwijker heeft ook de wekelijkse vragenronde aan de publicatie gewijd. De meningen:

Martha Baalbergen, eigenaar van boekhandel Van der Meer, waar Groen klant is, keurt het artikel sterk af en breekt een lans voor Groen: “Laten wij blij zijn met een burgemeester die er voor alle Noordwijkers is. …een burgemeester en daarmee Noordwijk beschuldigen van corruptie met hele vage aanduidingen, dat gaat een stap te ver, ook voor De Telegraaf.”

Bert Houwaart van de ChristenUnie daarentegen, door Groen ‘weggepest’ uit de gemeenteraad, blijft bij zijn punt dat Groen niet kosjer handelt. Hij doet dat niet direct maar verwijst naar de fabels van Jean de La Fontaine waarvoor ondermeer het bewind van Zonnekoning Louis XIV model stond.

Sander Schoneveld, marketeer en inwoner van Noordwijk, houdt het schip in het midden: “In het stuk staan, zoals gezegd, veel oude en reeds weerlegde zaken. Hoewel ik vele details niet ken, zal er in sommige verhalen ook wel een kern van waarheid zitten…

Als er zoveel vermeende negatieve zaken opduiken in pak em beet 10 a 15 jaar tijd, dan lijkt het me dat niet alles door anderen verzonnen is en kun je je inderdaad afvragen of de heer Groen wel 100 procent integer is.”