Alle posts in Harry Groen

Gemeente onderuit door benadeling hoteleigenaar

Rechtbank veroordeelt gemeente Noordwijk tot betaling van 400.000 euro schadevergoeding plus onkosten en rente, aan Lenie Scholten-Droog, ex-eigenaresse van hotel De Branding.

Het hotel aan de Rembrandtweg zag van juli 2008 tot maart 2009 de brandvergunning worden ingetrokken door de gemeente. Het pand onderging een waardevermindering van 2 miljoen tot 1,6 miljoen, aldus taxaties en biedingen.

Volgens de eigenaresse was de waarde daling zelfs 900.000 euro, maar daar ging de rechtbank niet in mee in het vonnis.

In De Telegraaf stelde Scholten-Droog in 2010 dat burgemeester Harry Groen achter de intrekking van de brandvergunning zat, om projectontwikkelaar Ab van der Wiel – een vriendje – te helpen.

De hoteleigenaresse liet weten dat de gemeente het hotel tot sluiting wilde dwingen. “Na dertig jaar hard werken wilden de burgemeester en zijn vriendje de projectontwikkelaar mijn hotel inpikken om er villa’s te kunnen bouwen”, aldus Scholten-Droog in De Telegraaf.

Scholten-Droog vervolgde: “Groen zei: Ga maar naar Van der Wiel. Ik was kapot, ik ben de enige in Noordwijk die is gesloten terwijl alle andere hotels een jaar de tijd kregen aanpassingen te plegen.”

Scholten-Droog werd gedwongen tot een rectificatie van haar uitspraak in De Telegraaf. Met dit vonnis is overigens niet bewezen dat Harry Groen achter de intrekking van de vergunningzat, alleen dat de gemeente onder zijn leiding onrechtmatig handelde.

Volgens Dennis Salman, lijsttrekker van de Lijst-Salman, hield de gemeente het vonnis met opzet achter, vanwege de verkiezingen morgen. Het verlies mocht niet openbaar worden.

De gemeente ontkent dit en zegt dat het een verzekeringszaak is geworden zonder schade voor de inwoners. Volgens de woordvoerder was het vonnis wel openbaar. Het stond echter niet op Rechtspraak.nl en was niet bekend, dus was het nauwelijks echt openbaar.

Heuglijk nieuws: burgemeester Harry Groen weg

Conform het gerucht dat MijnNoordwijk in september meldde moet burgemeester Harry Groen het binnenkort voor gezien houden. Dat is goed nieuws voor Noordwijk.

Persbericht:

” Burgemeester H.H.M. (Harry) Groen heeft besloten op 30 juni 2011 zijn
burgemeesterschap van de gemeente Noordwijk neer te leggen. Hij is dan 67 jaar.

Burgemeester Groen maakte als eerste in Nederland gebruik van een wetswijziging die de mogelijkheid opende burgemeesters ook na de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar te benoemen. Na zijn eerste bestuurstermijn werd hij op 1 februari 2010 op 65-jarige leeftijd in Noordwijk herbenoemd.

Harry Groen is geboren op 22 juni 1944. Van 1 februari 2004 tot heden is hij burgemeester van Noordwijk. Van 4 juni 2003 tot 1 februari was hij al waarnemend burgemeester van deze gemeente. Voor zijn burgemeesterschap in Noordwijk was hij waarnemend burgemeester in Landsmeer en Brielle en wethouder in Amsterdam.

In de periode voor zijn betrokkenheid bij het openbaar bestuur was Groen onder meer voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandsche Crediet Verzekering Maatschappij (NCM).”

In Amsterdam moest Groen weg wegens zijn declaratiegedrag en ook bij Omniworld, door de gemeente niet gemeld, mocht hij gaan. Vervolgens wilde de gemeente Leiden Groen niet meer hebben als eerste burger.

Groen heeft eens geopperd tot zijn 70e in dienst te willen blijven als burgervader van Noordwijk. Zover heeft het gelukkig niet mogen komen. Dat was ook niet voorzien.

We wensen Harry Groen een prachtig pensioen toe, hopelijk heeft hij nog een appeltje voor de dorst. We missen hem hooguit als origineel persoon warmee je kon lachen en op de talloze foto’s in lokale bladen vanwege zijn alomtegenwoordige optreden. Maar dat zijn geen criteria om de functie goed uit te oefenen.

En we hopen op een sterke, integere opvolger. Als dat gebeurt heeft Noordwijk, naast onder anderen de nieuwe wethouder Leon van Ast dan een sterker bestuur dan voorheen dat vreemde uitwassen kan voorkomen.

Misschien kunnen we dan ook eens stoppen met deze website 😉

Oorlogje tussen CDA en projectontwikkelaar

Waarin dorpspolitiek zo gezellig kan zijn: lokale projectontwikkelaar Ab van der Wiel is een keurige, nette man met alleen maar goede bedoelingen. Nu rijdt potverdikkie het CDA hem in de wielen en schuift een bemiddelaar naar voren met veel petten op. En wie heeft er gelekt?

Zie de open brief van december 2010 van Van der Wiel over groot onrecht dat hem is aangedaan door het lokale CDA. Zelfs vermeende vriend burgemeester Harry Groen krijgt een sneer van de projectontwikkelaar.

Hierbij ook de antwoorden van B&W op vragen van het CDA.

Waar gaat dit in vredesnaam over?

1. De projectontwikkelaar en het CDA hebben bonje, daar de eerste vindt dat de laatste hem dwarszit;

2. De zaak is besloten besproken door de fractievoorzitters en de informatie daarvan is niettemin bij Van der Wiel bekend. Nu wordt uitgezocht wie dat gedaan kan hebben.

Groot is dat presidiumclubje niet, dus ze kunnen elkaar een poosje gaan zitten aankijken tot er eentje onrustig begint te schuifelen en vervolgens het schaamrood op de kaken krijgt.

Centraal staat Jan de Ridder, fractievoorzitter van het CDA. Hij heeft Victor Salman naar voren geschoven om te bemiddelen met Van der Wiel. Dat is gezegd in het presidium. En vervolgens gaat Van der Wiel in zijn brief in op de beraadslaging in dat presidium.

Salman is een bijzondere persoon in dit spel. Hij was wethouder van ruimtelijke ordening en kreeg er later flink van langs vanwege bedenkelijke handelen met de keuze van grond voor nieuwbouw.

Niettemin duikt hij met enige regelmaat op indien de gemeenten en projectontwikkelaars iets moeten regelen. Zo is Salman ook werkzaam voor Ronnie van de Putte, de projectontwikkelaar en grootgrondbezitter die de gemeente dwarszit met vernieuwing en uitbreiding aan de kust.

Digros dwong betaald parkeren af

In 2003 heeft de gemeenteraad ingestemd met een voorstel om later betaald parkeren in het centrum in te voeren als de Digros een parkeergarage zou bouwen. Nu het zo ver is, baalt de raad van die afgedwongen afspraak.
(more…)

Bakzeil Groen versus De Branding

De Gemeente Noordwijk staakt de zaken tegen De Branding. Het hotel is toch verkocht.
(more…)

Van der Wiel eist rectificatie van hoteleigenaar

Projectontwikkelaar vindt aantijging over bedenkelijk gedrag laster.

(more…)

Groen vooral verdedigd, maar niet breed vertrouwd

Zo de lokale bladen in Noordwijk al aandacht besteden aan het Telegraaf-artikel over burgemeester Harry Groen, dan is het vooral in verdedigende zin. Maar niet iedereen is het oneens met de felle teneur. [More…]

Het opvallendst is het totaal negeren van de kwestie door Het Witte Weekblad, toch een zustertitel van De Telegraaf. Geen woord over ‘Ondernemers verdenken burgemeester Harry Groen van gesjoemel’.
Grappig is de response van Weekendkrant/Zeekant van Buijze Pers. De krantjes publiceren de ene na de andere plaat van ‘Harry Foto’. Ook uiterlijk heeft Groen wat weg van de onvergetelijke wethouder Hekking van Juinen:

En de gemeente betaalt mee aan de publiciteit met ondermeer de pagina’s grote gemeenteadvertenties.

Weekendkrant opent dus met ‘Ridderorde voor Noordwijkse projectontwikkelaar – Ab van der Wiel geëerd als geldgever voor kunst en cultuur’. Dat is die Ab van der Wiel die in De Telegraaf wordt genoemd als maatje van Groen in duistere zaken. Veel leuker kan het toch niet worden?

De enige krant die er serieus op ingaat is ‘De Noordwijker’. Die deed een rondje door het dorp en stelt met zekerheid vast: ‘Noordwijkers verontwaardigd over smaadartikel Telegraaf’.

De krant vroeg de schilder van de boot van Harry Groen, de hoteleigenaar van Oranje en de chef van Horeca Nederland. Zij vinden het artikel schandelijk en verdedigen hun burgemeester.

Alleen Lenie Scholten-Droog van hotel De Branding houdt vindt het artikel in De Telegraaf ‘volledig juist’. Ze zegt niet de bron te zijn van veel van wat is beweerd.

Van der Wiel eist dat zij haar woorden terugneemt in De Telegraaf en dreigt met juridische stappen.

De Noordwijker heeft ook de wekelijkse vragenronde aan de publicatie gewijd. De meningen:

Martha Baalbergen, eigenaar van boekhandel Van der Meer, waar Groen klant is, keurt het artikel sterk af en breekt een lans voor Groen: “Laten wij blij zijn met een burgemeester die er voor alle Noordwijkers is. …een burgemeester en daarmee Noordwijk beschuldigen van corruptie met hele vage aanduidingen, dat gaat een stap te ver, ook voor De Telegraaf.”

Bert Houwaart van de ChristenUnie daarentegen, door Groen ‘weggepest’ uit de gemeenteraad, blijft bij zijn punt dat Groen niet kosjer handelt. Hij doet dat niet direct maar verwijst naar de fabels van Jean de La Fontaine waarvoor ondermeer het bewind van Zonnekoning Louis XIV model stond.

Sander Schoneveld, marketeer en inwoner van Noordwijk, houdt het schip in het midden: “In het stuk staan, zoals gezegd, veel oude en reeds weerlegde zaken. Hoewel ik vele details niet ken, zal er in sommige verhalen ook wel een kern van waarheid zitten…

Als er zoveel vermeende negatieve zaken opduiken in pak em beet 10 a 15 jaar tijd, dan lijkt het me dat niet alles door anderen verzonnen is en kun je je inderdaad afvragen of de heer Groen wel 100 procent integer is.”

‘Ondernemers verdenken burgemeester Harry Groen van gesjoemel’

Telegraaf legde oor te luister in Noordwijk en vermoedt een corrupte burgemeester. Niets van waar, zegt Harry Groen zelf.

De Telegraaf dit weekend: “Burgemeester Harry Groen (66) noemt zichzelf liever ’Chef Verkoop Noordwijk’. Maar de verkoopbaas ligt onder vuur omdat hij volgens verscheidene Noordwijkse ondernemers vooral de schoorsteen van zijn eigen ’winkeltje’ wil laten roken. Daarbij zou hij privé dankbaar gebruikmaken van de diensten van ondernemers. Groen wast zijn handen in onschuld, als tegenactie zet hij sinds kort al zijn declaraties op internet.”

De beschuldigingen op een rij:

1./2. Lenie Scholten-Droog, eigenaresse van hotel De Branding aan de Rembrandtweg, zegt in De Telegraaf: “Na dertig jaar hard werken wilden de burgemeester en zijn vriendje de projectontwikkelaar mijn hotel inpikken om er villa’s te kunnen bouwen.” Oorzaak volgens Lenie Scholten: een opzetje van de burgemeester en projectontwikkelaar Ab van der Wiel.

De naast hotel De Branding gelegen hotels Lichtboei en Duinendal zijn volgens De Telegraaf door Van der Wiel gekocht om op die plekken villa’s te bouwen. Harry Groen: “Onzin…Ik heb er persoonlijk geen enkel belang bij…”

Groen ontkent ook dat hij bevriend is met de projectontwikkelaar en dat hij met de projectontwikkelaar op een jacht verbleef, en op diens kosten in een villa in Zuid-Frankrijk.

3. “Eén van de vele gala-avonden in Grand Hotel Huis ter Duin. Burgemeester Harry Groen, altijd van de partij, trekt tijdens de veiling voor het Goede Doel ondernemer Bram Mol, eigenaar van het even verderop gelegen Hotels van Oranje, aan zijn jasje. Of Mol even wil bieden op een kavel die straks aan de beurt komt: een exclusieve tas. Groen wil hem cadeau doen aan iemand op wie hij zeer gesteld is. Zelf moet de burgemeester er helaas vandoor, maar Mol mag voor hem bieden…Mol biedt en de tas wordt afgemijnd op circa E 850. Mol krijgt de rekening en als hij later die week aan Huis ter Duin vraagt waar het veilingstuk blijft, krijgt hij te horen dat dit inmiddels is opgehaald door de burgemeester. De factuur is, zo verklaren betrokkenen, tot nu toe altijd onbetaald gebleven.”

Groen zegt: die rekening wordt alsnog betaald

4. Het ’Dolfijnengala’ in het Palace Hotel. Hoteleigenaar Paul Brandjes heeft Groen niet uitgenodigd. Prinses Irene van Lippe-Biesterfeld is eregast. Groen kwam toch en nestelde zich naast de prinses

Groen: “Als een lid van het Koninklijk Huis er is, dan behoort de burgemeester er te zijn…”

5. Een lokaal schildersbedrijf toog naar De Vecht om de boot van Groen te schilderen. Groen zegt een factuur te hebben gekregen en te hebben betaald.

Groen zou ook vaak bij Grand Hotel Huis ter Duin van de familie Noorlander worden gefeteerd zonder te betalen. “Ik denk dat ik 80 tot 85 procent van de kosten die ik maak in Huis ter Duin, zelf betaal. De rest is zakelijk.”

Dan zegt Groen: “Ik ben Chef Verkoop Noordwijk – en daar heb ik zo mijn instrumenten voor…”

Groen zet nu zijn declaraties ieder kwartaal op internet. Dat zijn de zichtbare, openbare inkomsten. Ze worden extra gecontroleerd op gesjoemel.

Nog fijn doorgaan met burgemeester Groen

Harry Groen wil nog niet met pensioen. En hij hoeft nog niet van de gemeenteraad en Commissaris der Koningin.

(more…)

Burgemeester Harry Groen met de taxi naar De Efteling

Voor 2.200 euro aan taxideclaraties in een half jaar, inclusief een taxirit van de burgemeester naar Kaatsheuvel in juli 2008 a 243 euro. Moet kunnen, toch?

(more…)