Alle posts in Financiën

Delen horeca en hotels ook de winst met burgers van Noordwijk?

De gemeenteraad van Noordwijk moet in stemmen met financiële steun voor het bedrijfsleven, zegt Stefan Stokkermans namens de lokale horeca. Mogen we dan ook inzage in de gedetailleerde cijfers? En delen we straks ook mee in de winst?

(more…)

Megaplan Huis ter Duin maakt einde aan parkeerprobleem en dorpsrust

Een parkeergarage met 1.700 plekken en een permanente ruimte voor exposities, conferenties en popconcerten aan het strand. Dat willen Noorlander Groep en gemeente Noordwijk bouwen in het duin voor Hotel Huis ter Duin.

Tijdens een wellicht historische avond voor de gemeente in de prachtige Kapel aan Zee mocht de bevolking gisteren kennisnemen van de gemeentelijke plannen om de Wilhelmina boulevard en pleinen op te waarderen en parkeerproblemen op te lossen. Samengevat: auto’s onder de grond en grotere pleinen en ruimtes bovengronds.

Met als centraal element: een gigantische drielaags parkeergarage tussen Hotel Huis ter Duin en het strand, waarvan de bovenste etage met zicht op zee ook permanent te gebruiken is voor beurzen, feesten, (pop)concerten en conferenties.

Dat kost tenminste 60 miljoen euro, te verdelen tussen de gemeente en Noorlander Groep, de eigenaar van Hotel Huis ter Duin. Bovendien wordt verwacht dat de overheid (Hoogheemraadschap) de ‘dijk in duin’ zal doortrekken ter bescherming van de nieuwe megagarage.

De gemeente presenteerde het als Plan A en staat erachter. De grote beelden ervan hadden al als opschrift ‘Noorlander Groep’, en de familie nam na afloop van de gemeentelijke presentatie zelf de nadere uitleg voor haar rekening. Het is een innovatief plan waarbij zowel aan de noordzijde van het hotel aan het Palaceplein als aan de zuidzijde een in-en uitgang voor de auto’s en publiek moeten komen.

Economisch en ruimtelijk biedt uitvoering van dit plan grote voordelen, maar op deze schaal is die ook een grote, definitieve aanslag op de rust van het dorp en het strand Noordwijk. De aan- en afvoer van 1.700 automobielen in veelal korte tijd betekent een aanslag op de straten in het dorp, om nog niet te spreken van het vele vrachtverkeer dat nodig zal zijn is om de spullen voor de evenementen aan en af te voeren.

Bovendien moet je je afvragen hoe lang het nog zo is dat burgers voornamelijk de kosten van voorzieningen dragen – bijvoorbeeld onderhoud van het strand – en enkele ondernemers er hun bankrekeningen mee spekken. Ze maken – gelukkig – reeds mooie winsten, ook de Noorlander Groep met Huis ter Duin. Gemeentelijke belastingen voor burgers blijven stijgen.

Groot voordeel is het open overleg dat mogelijk is met de familie Noorlander en gisteren ook begon. Haar nette opstelling is van een geheel andere orde dan het gebrek aan fatsoen dat de eigenaren Bram Mol en Charles de Boer – grapje: de Jacobse en Van Es van Noordwijk – etaleren rond de bouwplannen van hun appartementen- en hotelcomplex Hotels van Oranje.

Dan wordt de vraag: kun je op een veel bescheidener schaal dit plan Huis ter Duin uitvoeren met flinke restricties op de exploitatie om de overlast in te perken, passend bij Noordwijk? Met voorafgaand de vraag|: moet je dit wel willen bij het mooist gelegen grote hotel van Nederland?

Ook voor de familie Noorlander zelf, die sinds enkele jaren een groot, fraai restaurant op het strand zelf heeft, plus een restaurant aan de landzijde. Is genoeg ook een keer genoeg? Hoe ver gaat de economische exploitatie en verpretparkisering van natuurgebied aan de kust? En hoe belangrijk is het publiek belang nog voor de overheid?

De gemeentelijke plannen beogen ook een grote vernieuwing van het al decennia aftandse Vuurtorenplein, een mooier Palaceplein – zonder parkeerterrein en nieuwsbouw waar nu parkeerterrein Wantveld is gevestigd met daaronder een grote parkeergarage. De ambities zijn hoog bij het College van B&W dat gisteren voltallig aanwezig was om met burgers te praten over de plannen.

De beloofde grote maquette ontbrak helaas bij de levendige presentatie van alle plannen, waardoor ook de beoogde hoogbouw van Hotels van Oranje niet zichtbaar werd. Wat zal daar de reden van geweest zijn?

Van der Jagt: eerst sloot subsidie, dan onderscheiding

Marjolijn van der Jagt kreeg de Zilveren Legpenning van de gemeente Noordwijk. De reden: de organisatie van festiviteiten voor 150 jaar Noordwijk. Stichtingen SEIN en FEIN incasseerden samen ruim een ton subsidie. (more…)

900.000 onkosten voor uitgaansleven voor inwoners

De paar ondernemers die veel verdienen aan het stappen in Noordwijk kregen ook nog eens 900.000 euro subsidie van de gemeente.

Dat waren de ‘maatschappelijke kosten’ afgelopen 10 jaar voor het toezicht op De Grent, het stapgebied voor jongeren in Noordwijk. Dat bedrag maakte Jan Pieter Lokker bekend, voor de periode 2004-2013

Elke bewoner betaalde dus behalve het gelag van verkeer en overlast ook nog financieel mee om het uitgaan van jongeren naar Noordwijk te trekken.

Te weten 40 euro per inwoner. Gek? U zegt het…

De grootste post is cameratoezicht: 435.000 euro

Heijmans botst met gemeente Noordwijk

Bonje over nieuwbouw van woningen, geheimhouding en verkiezingen. (more…)

Hotels van Oranje de lucht en de grond in

Omstreden plan in een nieuw jasje terug met de hulp van een ex-wethouder met goede banden.

(more…)

Burgers Noordwijk betalen het toerisme

De kosten van het toerisme en de horeca worden opgehoest door burgers terwijl de opbrengsten ten goede komen aan een paar ondernemers.

(more…)

Megalomaan plan Hotels van Oranje

Onder het motto ‘geen gezeik, Hotels van Oranje rijk’ wil de exploitant woontorens aan de kust doen verrijzen.

(more…)

Overeenstemming over Admiraliteit

Jarenlang woedde er een heftige strijd tussen bewonersvereniging De Zuid en projectontwikkelaar Tissoni over te bouwen peperdure appartementencomplex Admiraliteit aan de Astrid Boulevard in Noordwijk. Er kwam een doorbraak, maar appartementen blijken nu niet te verkopen.

De Admiraliteit moet komen op de plaats van het voormalige hotel Zee en Duin. Al ruim vijf jaar is het voormalige hotel een ruïne en nieuwbouw komt er niet.

bewoners verzetten zich en er kwamen rechtszaken die de gemeente verloor.

Tissoni BV is een projectontwikkelaar in Nijmegen, eigendom van de steenrijke industrieel Frits Terwindt. Tissoni verkreeg in 2005 een bouwvergunning van de gemeente Noordwijk. Omwonenden, gesteund voor bewonersvereniging De Zuid, kwamen in verzet. Ze merkten op dat het gebouw vijf woonlagen had, terwijl volgens het bestemmingsplan vier woonlagen zijn toegestaan.

Nu is er overeenstemming: bewonersvereniging De Zuid gaf het verzet op nadat Tissoni wat inschikte: in plaats van 18.20 meter hoog wordt het gebouw nu 16.80 meter hoog. Er komen vier woonlagen en de zolderverdieping kan niet als woonlaag worden gebruikt ‘zonder ingrijpende wijzigingen’.

De gemeente hoeft geen schadevergoeding te betalen voor de niet geëffectueerde bouwvergunning.

Dus dit conflict is bijgelegd. Onderstaande de foto van Joke van der Zanden van de ondertekening die reeds in juni 2010 plaatsvond. Ondertussen loopt de verkoop van de 11 tot 12 apparatementen, maar gaat moeizaam gezien de recessie.

Victor Salman was de adviseur van Tissoni. Hij is ex-wethouder van Noordwijk voor het CDA en was het middelpunt van de onderzochte onregelmatigheden met bouwgrond.

Salman is ook de adviseur van Ronnie van de Putte, de man die veel grond bezit aan de kust rond de Wilhelminaboulevaard en daarmee de gemeente al vele jaren in de houdgreep houdt.

Oorlogje tussen CDA en projectontwikkelaar

Waarin dorpspolitiek zo gezellig kan zijn: lokale projectontwikkelaar Ab van der Wiel is een keurige, nette man met alleen maar goede bedoelingen. Nu rijdt potverdikkie het CDA hem in de wielen en schuift een bemiddelaar naar voren met veel petten op. En wie heeft er gelekt?

Zie de open brief van december 2010 van Van der Wiel over groot onrecht dat hem is aangedaan door het lokale CDA. Zelfs vermeende vriend burgemeester Harry Groen krijgt een sneer van de projectontwikkelaar.

Hierbij ook de antwoorden van B&W op vragen van het CDA.

Waar gaat dit in vredesnaam over?

1. De projectontwikkelaar en het CDA hebben bonje, daar de eerste vindt dat de laatste hem dwarszit;

2. De zaak is besloten besproken door de fractievoorzitters en de informatie daarvan is niettemin bij Van der Wiel bekend. Nu wordt uitgezocht wie dat gedaan kan hebben.

Groot is dat presidiumclubje niet, dus ze kunnen elkaar een poosje gaan zitten aankijken tot er eentje onrustig begint te schuifelen en vervolgens het schaamrood op de kaken krijgt.

Centraal staat Jan de Ridder, fractievoorzitter van het CDA. Hij heeft Victor Salman naar voren geschoven om te bemiddelen met Van der Wiel. Dat is gezegd in het presidium. En vervolgens gaat Van der Wiel in zijn brief in op de beraadslaging in dat presidium.

Salman is een bijzondere persoon in dit spel. Hij was wethouder van ruimtelijke ordening en kreeg er later flink van langs vanwege bedenkelijke handelen met de keuze van grond voor nieuwbouw.

Niettemin duikt hij met enige regelmaat op indien de gemeenten en projectontwikkelaars iets moeten regelen. Zo is Salman ook werkzaam voor Ronnie van de Putte, de projectontwikkelaar en grootgrondbezitter die de gemeente dwarszit met vernieuwing en uitbreiding aan de kust.