Rechter gelooft Van de Putte en Mens over mondelinge afspraken met Van Erk

De eis van bouwbedrijf Adriaan van Erk Groep in kort geding voor nakoming van een omvangrijke grondtransactie met Bever Holding is afgewezen. Mondelinge afspraken tussen Ronnie van de Putte met de inmiddels overleden eigenaar Jos van Erk acht de voorzieningenrechter van rechtbank Den Haag geloofwaardig.

De rechter oordeelt in een zaak die was aangespannen door bouwbedrijf Adriaan van Erk in Bergambacht tegen N.V. Bever Holding te Hilversum, de daaraan gelieerde bedrijven Bever Holding Participaties B.V. te Amsterdam, Muntendamsche Investerings Maatschappij B.V. te Den Haag en Northside Investments B.V. te Noordwijk, benevens de Leidse notaris Wilbert Mooren van kantoor TeekensKarstens

Van Erk kocht in 2021 van Bever Holding dure percelen in Noordwijk aan Zee voor een bedrag van 60 miljoen euro. Op 15 maart daagde Van Erk de weigerachtige verkoper in kort geding met de eis tot nakoming van de contracten.

Bever weigert de overdracht zolang er geen zekerheid is over het nakomen van mondelinge afspraken die buiten de contracten zijn gebleven. Deze afspraken zijn volgens Bever-grootaandeelhouder Ronnie van de Putte gemaakt met Jos van Erk, die voorheen ‘Adriaan’ heette en het bedrijf oprichtte. Hij overleed eind november op 84-jarige leeftijd na een kort ziekbed, en nam de afspraken mee in zijn graf.

Van Erk zou aan Van de Putte hebben beloofd om advies- en juridische kosten en tevens betaling van belastingen van de deal voor zijn rekening te nemen. Bovendien zou Van de Putte meedelen in de winst van projecten op de verkochte percelen, voor tenminste 30 procent.

Harry Mens

Van Erk kan dat niet meer bevestigen, maar de tussenpersoon nog wel. Dat is Harry Mens, makelaar en tv-presentator, die twintig jaar geleden al nauw samenwerkte met van Erk en Van de Putte en die hen bijeen bracht voor de deal in Noordwijk. Die begon met leningen van Van Erk aan Bever, om te kunnen overleven, ook was een tijd sprake van een overname.

Mens is niet gehoord in kort geding, maar bevestigt de afspraken tegenover NRC: “Die afspraken zijn inderdaad gemaakt, en het is heel triest dat een van de mannen in kwestie er niet meer is. De reden voor die mondelinge afspraken is de onduidelijkheid over wat er wel en niet gebouwd kan gaan worden op die grond in Noordwijk. Naarmate de toegeeflijkheid van de gemeente groter zou zijn met vergunningen, zou de waarde van de grond toenemen.”

Bij 30.000 m2 zou Bever 30 procent delen in de winst delen, vanaf 50.000 m2 zou dat volgens Mens 50 procent zijn. “Al is bij bouwen discutabel wat precies winst is, als je alle kosten en belastingen meetelt.”

Er zijn geen opnames van het overleg tussen Van Erk, Van de Putte en Mens. “We hadden tientallen besprekingen. Niet alle afspraken lieten zich in de uiteindelijke overeenkomst vertalen. Ze zouden nader overleggen als de gemeentelijke vergunningen vergeven waren. Dat kan niet meer.”

Vanuit de gemeente Noordwijk staat er tijdsdruk op de bebouwing van de percelen, waaronder twee belangrijke pleinen aan zee. De gemeenteraad van Noordwijk is geïnformeerd over de vertraging. Verantwoordelijk wethouder Roberto ter Hark is teleurgesteld over de uitkomst van het geding.

Mens verwacht een bodemprocedure waarin hij zelf als getuige zaal worden opgeroepen. In een kort geding is dit conflict niet te vereffenen volgens Mens, ook gezien de waarde van de bouwprojecten. Die kan tot wel 500 miljoen euro oplopen gezien de huidige prijzen voor appartementen aan de Noordwijkse kust: deze belopen momenteel 10.000 tot 15.000 euro verkoopwaarde per vierkante meter.

Door fouten bij digitale omzettingen van bestemmingsplannen, waarbij veel te veel kubieke meters zijn ingetekend dan voorheen beschikbaar waren, is het te bouwen volume nog onzeker. Ook is nimmer opheldering gekomen over de oorzaak van die gemaakte fouten, ondanks integriteitsonderzoek door onder meer Bing.

Van de Putte ligt al decennia in de clinch met de gemeente over ontwikkeling van de gronden. Om die reden trad hij afgelopen jaren op met bouwconcern Volker Wessels. Daarmee bereikte gemeente volledige overeenstemming in 2018, maar dat ketste te elfder ure af. Uit Wob-documenten blijkt dat Van de Putte de uitvoering ook toen blokkeerde met een beroep op extra inkomsten.

De gemeenteraad van Noordwijk is geïnformeerd over het conflict. In een brief staat dat Van Erk en Bever ondanks een gesprek niet tot ‘een vergelijk’ zijn gekomen. Op acht van de tien percelen rust een voorkeursrecht ten behoeve van de gemeente Noordwijk

Comments are closed