Tegengeluid voor bouwellende Noordwijk aan Zee

Onder de titel ‘Genoeg is Genoeg’ presenteert een Noordwijkse actiegroep Tegengeluid aan Zee een gefundeerde aanklacht tegen gemeentelijk bouwbeleid in het centrum van Noordwijk aan zee.

Ondertekend door Paul van Hattem publiceerde Tegengeluid aan Zee een paginagrote advertentie in een lokale krant. U kunt de aanklacht hier lezen.

Ondermeer: “De arrogante houding van de gemeente en grondeigenaren t.o.v. de direct belanghebbende bewoners is stuitend…

De bewonersparticipatie van de gemeente Noordwijk bestaat uit de mogelijkheid voor bewoners om hun (vaak dure) zienswijze t.a.v. bewuste overschrijdingen van bestemmingsplannen in te dienen als ze het met de ontwikkelingen niet eens zijn. Deze zienswijzen worden vervolgens steevast afgewezen, waarna bewoners naar de rechter kunnen stappen.

Hierdoor ontstaan jarenlange procedures die meerdere collegeperiodes beslaan. Dit heeft tot nu toe alleen maar voor frustratie bij bewoners gezorgd of er komen, zoals in het geval van Noordwijk aan Zee, al decennialang geen ontwikkelingen van de grond…

Een aantal jaren geleden heeft de eigenaar van de voormalige winkelpassage, de heer Admiraal, plotseling rigoureus deze passage gesloopt om het terrein vervolgens jarenlang braak te laten liggen. Met als gevolg enorme overlast voor omwonenden in de vorm van zandstormen en muizen. Op van der Putte achtige wijze heeft de heer Admiraal het gemeentebestuur onder druk gezet door de boel braak te laten liggen en hij lijkt nu de beloning van de gemeente Noordwijk te krijgen…

De oude winkelpassage bestond sinds jaar en dag uit één laag winkels met aan de Hoofdstraatkant een extra laag met kantoorruimte. Admiraal heeft nu het plan opgevat om vier lagen te bouwen tussen het Jan Kroonsplein en de Hoofdstraat. De
gemeente geeft Admiraal een vrijbrief voor deze enorme bouwhoogte en bouwmassa die enorme gevolgen voor de privacy en het woonplezier hebben voor alle omwonenden aan het Jan Kroonsplein, de Hoofdstraat en de Bomstraat.”

Comments are closed