‘Alsnog referendum over fusie Noordwijk en Noordwijkerhout’

Volgens actievoerder Raymond Salman blijkt klip en klaar uit een brief van Binnenlandse Zaken dat er alsnog een referendum kan komen.

Raymond Salman wil een referendum over de fusie, maar ook het democratisch falen van Noordwijk aan de kaak stellen.

Salman wil een referendum houden omdat enkele politieke partijen, waaronder de grootste Puur Noordwijk, verkiezingsbeloften over niet fuseren, hebben gebroken. De bevolking heeft zich dus niet kunnen uiten over de fusie en weet zich niet meer goed vertegenwoordigd.

Echter, de gemeenteraad van Noordwijk zei dat Raymond Salman te laat was met zijn referendumverzoek. ‘Op 6 juli heeft de gemeenteraad mijn verzoek om de herindeling van Noordwijk en Noordwijkerhout te onderwerpen aan een referendum, afgewezen, met als argument dat ik te laat was: het verzoek had voor 20 april moeten worden gedaan.

Ik tekende bezwaar aan met als argument dat de gemeenteraad niet erg eerlijk is: want de raad zelf had op 20 april juist verkondigd dat het echte besluit tot herindeling pas op 6 juli zou vallen.

Op 28 september jl. bracht de Noordwijkse Commissie Bezwaar –en Klaagschriften aan de gemeenteraad advies uit om mijn bezwaar af te wijzen met als argument dat ik te laat ben; want het herindelingsadvies is prompt na afwijzing van mijn verzoek door de raad op diezelfde 6 juli aangenomen, op 7 juli ’s ochtends doorgestuurd naar de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid Holland, die het nog dezelfde ochtend doorstuurden naar de minister van Binnenlandse Zaken.

Dat het niet erg eerlijk is een besluit waartegen bezwaar bestaat ogenblikkelijk door te sturen, en de behandeling van het bezwaar maanden uit te stellen, om dan te zeggen dat de bezwaarmaker te laat is, zal ook iedereen (behalve dan de gemeenteraad en zijn commissie) toegeven.’

Nu ontving hij een schrijven van de minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk, gedateerd 6 oktober 2017. Ik citeer daaruit:

“Indien de rechter besluit dat het inleidend verzoek voor een referendum onterecht door de gemeenteraad zou zijn afgewezen, dan bestaat er in de periode tot parlementaire behandeling van het wetsvoorstel voldoende mogelijkheid voor de gemeente Noordwijk om een referendum te organiseren.”

Salman leidt hieruit af dat het referendum er alsnog kan komen. Dan moet de rechter wel vonnissen dat zijn verzoek ten onrechte is afgewezen.

De gemeente reageert er desgevraagd niet op, omdat het formeel een kwestie van de gemeenteraad is.

Comments are closed