College bang voor tegenspraak

Een ex-inwoner van Noordwijk schreef een rabiaat stuk in een lokale krant over een wethouder die grote bouwplannen heeft voor de gemeente. Tegen wat kritiek lijken B&W niet opgewassen.

Onder de titel ‘Wie denkt van Rijnberk wel dat hij is?’ werd recent een advertentie geplaatst in De Zeekant door ex-Noordwijker Frans van Egmond. Hij had kritiek op de visie op de ruimtelijke ontwikkelingen in Noordwijk.

Wethouder Ton van Rijnberk werd in de columnachtige uiting over de onlangs gepresenteerde ‘ruimtelijke visie’ voor Noordwijk weggezet als een solist die met geld en plannen zmijt zonder zich veel om commentaar en inspraak te bekommeren. Van Egmond beschuldigt hem ervan de inwoners zand in de ogen te strooien met een verborgen agenda.

En tegen kritiek kunnen burgeester en wethouders niet zo goed. Immers, burgemeester Harry Groen vond het nodig om over deze advertentie in een raadsvergadering een ‘verklaring’ af te leggen. Wat er in stond, is niet waar volgens Groen. “Het college betreurt dat en neemt dan ook uitdrukkelijk afstand van de inhoud van de advertentie.”

Volgens Groen past de advertentie in de ‘onverkwikkelijke toestanden’ in de. Noordwijkse politiek eind vorige eeuw. “Het huidige beleid in raad en college is duidelijk anders dan destijds. Jammer dat er nog steeds lieden in Noordwijk rondlopen, die niet begrijpen dat door gemeenteraad en college, zowel in de vorige als in deze raadsperiode, zuiverend is opgetreden.”

Zou dat zo zijn? Mogen we, bijvoorbeeld, weten, waar dat bedrag van 12,6 miljard euro vandaan moet komen voor de investeringen? En wie daar beter en wie daar slechter van worden? Waar het voor nodig is? Welke adviseurs, projectontwikkelaars en aannemingsbedrijven hiervan gaan profiteren.

Misschien deugt het allemaal wel. Maar als dat zo is, hoef je toch niet zo te schrikken van het eerste het beste schot uit de heup van een criticaster?

Of zouden de ‘oude tijden’ in Noordwijk eigenlijk gewoon doorgaan hedentendage? Wordt alles op een niveau geregeld waar burgers noch raadsleden enig zich op hebben?

Net als met de aangelegde dijk. Verrijst er ineens een kanjer van een parkeergarage bij Hotel Huis ter Duin. Daar was nooit een woord over gesproken in de voorlichting. Dat moest kennelijk verzwegen worden voor de bevolking? Straks weer een hele stroom extra autoverkeer door het dorp laten denderen en de grote ondernemingen daaraan laten verdienen?

Comments are closed