Aangename Bollenpraat

Een van de fijne gevolgen van de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout is de wekelijkse column van een echte bollenboer uit Noordwijkerhout in het lokale krantje van Noordwijk.

Periodiek het bollenpraatje van Aad van Ruiten te mogen genieten, vind ik een waar genoegen. Neem het stukje Droogte van 27 mei 2020:

“Als gevolg van de natte winter en het uitblijven van vorst zijn de kleigronden, bestemd voor uien, aardappelen en bieten, kogelhard geworden…

Omdat tulpen niet diep wortelen, zijn ze uiterst gevoelig voor droogte. Je moet ze wel eindeloos blijven beregenen om ze aan de praat te houden. Narcissen kunnen wel wat meer hebben, ze kunnen alleen niet in netten geteeld worden, omdat ze, bij het rooien, niet van het net los te krijgen zijn. Hyacinten is het moeilijkste verhaal, die kan je na de bloei niet meer beregenen. Het gevaar van smet is veel te groot. Beter een kleine bol dan een rotte!…

maar hier worden de bollen bijna niet beregend. Het vertrouwen in de opdrachtigheid van de grond is nog steeds zo groot, dat veel kwekers het nalaten.”

Wat een juweel! Aad van Ruiten heeft een mooi eigen archiefje. Hopelijk blijven we nog lang van z’n stukjes genieten.

Lokale krant De Noordwijker politiek onfatsoenlijk

De gemeente Noordwijk is landelijk nieuws vanwege vervoer door een natuurgebied voor de Formule I in Zandvoort. Politici geven eerlijk hun mening pro en contra, met beide goede argumenten. Maar lokale krant De Noordwijker bevestigt z’n imago van onfatsoenlijke gifmenger.

Onlangs diende een lokale ondernemer een aanvraag in voor een ontheffing voor strandvervoer van het personeel van twee of drie Formule-1-teams – Mercedes, Redbull en/of Alpha Tauri – van Hotels van Oranje, Huis ter Duin en Palace Hotel in Noordwijk naar Zandvoort in het weekend van de Formule 1. Dat gaat door het nieuwe natuurgebied Noordvoort.

Volgens de aanvrager en de Formule I organisatie van prins Bernhard is de strandroute de kortste en veiligste weg. De vergunning is verleend door de Noordwijkse wethouder Roberto ter Hark (VVD). Het kwam hem en zijn medestanders op bijtende satire te staan in Zondag met Lubach, waar hij nooit meer van afkomt. Best sneu, want Roberto doet z’n best en probeert fatsoenlijk te besturen. Hij brengt goede argumenten in en daar kun je het mee eens zijn of niet.

Ook de tegenstanders, voorop gegaan door natuurbeschermers en GroenLinks, hebben goede argumenten. Ze begonnen een petitie die door veel mensen ondertekend is. Ik heb privé getekend, want ik vind het vervoer door het natuurgebied niet goed. Maar ik vind dat de besturen van Noordwijk en Zandvoort die voor de vergunning zijn, ook goede argumenten hebben en ik lees en beluister ze graag en zou ze kunnen verdedigen.

En journalistiek is er om beide standpunten te laten horen. En media zijn tegenwoordig meer en meer gekleurd, dus lees je Trouw meer van het verzet en stemt De Telegraaf in met het besluit van de gemeenteraad Zandvoort om in te stemmen met het strandvervoer. Maar je wordt goed geïnformeerd door de journalistiek.

Noordwijk is gezegend met twee lokale kranten. Je hebt het Noordwijks Nieuwsblad van Buijze Pers in Noordwijk. De krant is vanouds op de hand van de VVD. Dat heeft weleens tot flagrante steun geleid, maar de krant is momenteel in de verslaggeving redelijk neutraal. Zo publiceert veelschrijver Harm Dragt deze week een genuanceerd en goed verslag over de strijd om het strandvervoer. Fatsoen heeft wat in deze jaren van polarisatie.

Noordwijk krijgt ook een tweede krant in de bus, De Noordwijker, uitgegeven door Verhagen in Katwijk. Vroeger was dat een fatsoenlijk familiebedrijf, ook al kon je op de kranten altijd wat aanmerken. Zo veel geld voor professionele journalistiek is er nu eenmaal niet bij lokale bladen, als ze al kunnen overleven.

Maar sinds een aantal jaren is bij Verhagen de ex-chef voor advertenties de baas en is de krant vooral met politiek en berichten over ondernemers afgegleden tot een bedenkelijk niveau. Er schrijven nog mensen in De Noordwijker die hun best doen om goed te informeren, en de krant bevat gelukkig genoeg boeiende stukjes.

Echter, de politieke vlag wordt gedragen door columnist ‘Binder’, en die toont keer op keer een gebrek aan fatsoen, terwijl zijn politieke verslagen onder eigen naam Wim Siemerink behalve slecht geschreven ook sterk gekleurd zijn. Gebrek aan wijsheid en talent kun je niemand verwijten, maar die gebreken voortdurend exploiteren zonder hulp van anderen te vragen wel; dat geldt ook voor de uitgever.

Tevergeefs zoek je naar een goed verslag over het strandvervoer in De Noordwijker van deze week, lezers moeten het doen met een column van ‘Binder’ (splijtgeest) Siemerink waarvan de teneur zich laat raden. Columns behoren tot de vrijheid van meningsuiting. Columns die niet onder eigen naam worden gepubliceerd etaleren lafheid. Als je als krant mening en feiten niet kunt scheiden, of lak hebt aan feiten, argumenten en nuances dan informeer je de bevolking vals. Dat is een gebrek aan fatsoen. Kan de uitgever daar iets tegen doen, of schaadt dat de inkomsten van adverteerders? Het zou fijn zijn als het verbetert; iedereen maakt fouten, maar bijsturen is soms nodig.

Peter Olsthoorn

Bouwplan afgeblazen: 270 euro per Noordwijker afwaardering

Politici vergeten doorgaans grote bedragen te delen dor het aantal burger waarop die betrekking hebben zodat het veraf blijft staan. Zo ook met een peperdure afschrijving van bouwgrond.

Het afblazen van de bouw in het Noordwijkse deel Bronsgeest door de huidige colaltie van VVD, CDA en de lokale partijen NZLokaal (Noodwijkerhout) en Lijst-Salman (Noordwijk) vergt een afwaardering van 11,6 miljoen euro. Dat wordt betaald uit de spaarpot van de verkoop van de aandelen van gemeente Noordwijk in energiebedrijf Nuon aan het Zweedse Vattenfall.

Dat geld was voor de ruim 25.000 oorspronkelijke inwoners van de gemeente, maar die telt na de fusie met Noordwijkerhout en De Zilk 43.000 inwoners. Deel je het bedrag van 11,6 miljoen euro door de 43.000 inwoners, kom je op een bedrag van 270 euro per inwoner; ruim 1.000 euro voor een gezin met twee ouders en twee kinderen.

De vorige coalitie haalde uit de Nuon-pot van 42 miljoen al 9 miljoen om investeringen in wegen etc. in één keer af te schrijven, om de lasten in de toekomst te verlichten. Niet dat iemand daar acht op sloeg, maar het ligt mede ten grondslag aan een verlaging van het percentage van de woonbelasting (OZB) van 0,1174 procent in 2018 naar 0,1030 procent in 2019. Daar profiteren de huiseigenaren het meest van, en dan vooral degenen met de dure huizen.

Het afblazen van het bouwplan Bronsgeest treft de lagere inkomens in nog een opzicht meer dan de ‘haves’: de bouw van bijna 300 minder sociale woningen. Terwijl de sociale woningbouw al vele jaren tekort schiet, nog meer onder vorige coalities dan nu.

Ach, zouden we meer tijd hebben de gemeentepolitiek te volgen, het zou geen kwaad kunnen. Nu moeten we het doen met het geleuter in De Noordwijker en (helaas) tijdgebrek voor Noordwijks Nieuwsblad dat nog serieus verslag doet.

Noordwijk pro-zwarte Piet

“Noordwijk houdt vast aan de traditie van de zwarte piet. De veegpieten waren elders in het land. Een kleine enquête op het strand  leerde dat iedereen de traditie ongemoeid wil laten.”

Een citaat uit het verslag van de aankomst van sinterklaas van Ina Verblaauw op de voorpagina van lokaal krantje De Noordwijker van 19 november 2019. Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld verwelkomde de sint.

Prachtige Tsjechov@Sea in Noordwijk

Ga er maar aanstaan: drie stukken van Tsjechov combineren tot een prachtig geheel in de klassieke entourage van Hotel Huis ter Duin. Niet voor niets de hele week uitverkocht voor bedenker en regisseur Martine Zeeman.

Mogen genieten van drie stukken van Anton Tsjechov:

De Beer
Een (huwelijks)aanzoek
De Dame met het Hondje

Het zijn niet de bekendste stukken van de grote Rus, maar samen vormen ze een prachtig thema van de worstelingen die we vaak aangaan in de romantische liefde. Ofschoon het Rusland van de vorige eeuw er iets andere opvattingen over romantiek op nahield dan wij heden ten dage – vooral de positie van, en communicatie met vrouwen – was het geheel toch herkenbaar.

Maar bovenal waren ze heel Russisch omdat Martine passend koos voor een combinatie van in Nederland en Rusland geboren acteurs. Zo speelde Georges Devdariani in De Beer de ongelikte beer waar de adellijke Anna (een prachtige rol van Daniëlle Meijboom) toch voor valt, gadegeslagen door haar bediende Loeka, treffend gespeeld door Kees Putman.

In het lange slot De Dame met het Hondje in een bewerking van Martine Zeeman zagen we Vera Fetisova in een mooi gedragen rol van de ongelukkige Anna verleid worden door opnieuw Devdariana, nu in de rol van charmeur Drmitri Goerov. Ervaren Paul van Gorcum reeg het geheel foutloos aaneen als verteller met een gave dictie. Zo’n sterk stuk waar iedereen z’n eigen gevoel en herinneringen aan kan koppelen.

Het meest genoten we (met jonge dochter die de gemiddelde leeftijd van het publiek aanzienlijk drukte) van Huwelijksaanzoek waarin Ivan (Wolter Weulink) tevergeefs Natálja (Julia van der Vlugt) probeert te verleiden onder het toeziend oog van haar moeder Stépanida (Catahalijne de Sonnaville). Vol overgave storten de acteurs in de even hilarische als banale dialogen over hun materiële bezittingen, die het aanzoek danig op de proef stellen.

We kochten met opzet kaartjes voor de zondagmiddag, met in de pauzes het daglicht om het mooiste uitzicht op zee vanuit Huis ter Duin te kunnen genieten.

Iedereen die aan de voorstelling meewerkte, professioneel, vrijwillig en/of als sponsor: ontzettend bedankt dat jullie dit voor Noordwijk deden; in je eigen woonplaats zo veel mensen laten genieten, is een groot compliment waard.

Geen evenementenhal in duinen voor Huis ter Duin

Prachthotel Huis ter Duin mag van het Hoogheemraadschap geen twee lagen beton aanbrengen in het duin voor het hotel. De beoogde hal voor beurzen, concerten en andere evenementen komt er niet. De laag met een parkeergarage blijft wel een optie. (more…)

Mooie Kunstklank-voorstelling : Alles is beeldvorming

Gisteravond in het Bamboetheater van Kunstklank in Noordwijk de toneelvoorstelling met muziek Alles is bedacht mogen genieten. In haar eerste voorstelling is de jonge actrice en theatermaker Ilke Paddenburg uit Noordwijk, bijgestaan door vaste maker en regisseuse Herma van Piekeren van Kunstklank, direct diep in de golven gedoken.

Ze maakte een dubbel, parallel gespeeld verhaal  over onbegrip en teleurstelling. Ten eerste een zoon versus zijn moeder, plus een kunstenaar versus een wethouder. Ze spelen letterlijk naast elkaar op twee tonelen in het zand, vlot en fraai wisselend met soms zelfs dialogen die van het ene spel in het andere overvloeien.

Zoonlief Daniel (Joep Paddenburg) heeft voor moeder (Marisa van Eyle) een onaangename verrassing in petto: een vervanger voor hem, een geschiktere versie van Daniel (Michael Muller). Onacceptabel natuurlijk en een heftige strijd ontspint zich voor erkenning van de nieuwe relatie.

Tussen de wethouder (Eva van Gessel) en conceptuele kunstenaar (Michiel Nooter) is een onbegrepen kunstwerk inzet van de dialoog. Wat overigens maar geen goed gesprek wil worden vanwege het volkomen opgaan van de karikaturale ambtsdrager in haar eigen wereldje, inclusief privé malheur.

Muzikaal ondersteunt ‘Reindier’ dit boeiende toneel heel mooi, met eigen zang en keyboard, en begeleiding van bas, saxofoon een gevarieerde percussie; in combinatie met dans van Pim Veulings door een koor in rode gewaden (met een derde ‘padje’ talent).

Ik vond de voorstelling onderhoudend en gedurfd. Mooi thema ook, het leven is tenslotte beeldvorming, de opslag van gekleurde herinneringen tot de dood ons scheidt. Maar is dan ook alles werkelijk ‘bedacht’? Heeft het een doel of is het zinloos? Daarover laat de voorstelling je juist dubben, zoals een goed script doet.

Met op de achtergrond die schitterende, eeuwige zee die je met het bamboetheater in een weldadige sfeer brengt en het toestaat om ook weg te dromen van de voorstelling. Met dank aan alle mensen die zich inzetten voor Kunstklank, en ook de sponsoren. Onvergetelijk…

Prachtige Hear my Voice

Als een dorp als Noordwijk groots wordt: soms met twee nationale voetbalkampioenen, dan weer met schitterende kunst.

De nogal rijk gevulde afdeling leedwezen in m’n leven heeft af en toe troost nodig. Dan is er de Stabat Mater. Dat zijn altijd de oudere uitvoeringen, bij voorkeur een ‘origineel’ van Palestrina (van Benediktijners), van Scarlatti of Pergolesi; soms van Dvorak of Vivaldi. De moderne uitvoering van Stabat Mater van jazz/rockmusicus en schrijver van reclamemuziek Carl Jenkins was me onbekend, en was eerlijk gezegd best wennen vanmiddag in de uitvoering van Kunstklank in Noordwijk.

Maar het werd een schitterende voorstelling onder de titel Hear my Voice in de hernieuwde kapel van landgoed Sancta Maria waar ooit tot 800 geestelijk ziekte patiënten door nonnen werden verzorgd. Gebrandschilderde ramen van de katholieke kerk kwamen eind 2018 plotseling tevoorschijn achter gemetselde muren. Hoe dan ook een ideale locatie met schitterend geluid.

Geweldenaar Herma van Piekeren, professioneel bekend van de musicals van Stage Entertainment en voor Kunstklank bedenker van de ene na de andere prachtige productie, tekende ook met Hear my Voice voor een onvergetelijke uitvoering. Met hoogtepunten van de solisten Valentina Tóth (piano, zang), Aleksandra Popovska (zang, fluit) en Lotte Pierik (zang) en passend ballet. Maar ik was vooral gegrepen door het prachtige koor samengesteld uit Schola Gregoriana, Kleynkoor Academy, Cappella Pro Cantibus en Harpe Davids plus begeleiding van het Nationaal Symfonisch Kamerorkest en Jaco van Leeuwen op orgel.

Het was zo mooi, compleet met fado en stukken van Rachmaninov (Vocalize) en Dohnanyl (pastorale). Zo’n voorstelling met tientallen vrijwilligers van Kunstklank, van de zangers en musici die onder leiding van Herma uit ten treure geoefend hadden tot aan de parkeerwachten in de kou; en dat in acht voorstellingen, terecht en gelukkig hartstikke uitverkocht.

Geen schedel van Sint Jeroen

Maar de schedels waren wel heel oud, nog ouder dan die van Sint Jeroen zou zijn. (more…)

Paragnost en Harrie Salman zetten opgraving naar de schedel van Sint Jeroen in gang

Onderzoeker Pepijn van Erp van Skepsis legt de opvallende gang van zaken bloot. ‘Uit de stukken kan ik niets anders halen dan dat Harrie Salman stelt dat hij aanwijzingen had dat de schedel daar zou liggen en dat hij voor die aanwijzingen alleen maar het gevoel van paragnost Chris Zoet aanvoert.’ (more…)